Innanríkisráðuneyti

1151/2014

Reglugerð um umdæmi sýslumanna.

1. gr.

Landinu er skipt í níu umdæmi sýslumanna. Eiga sveitarfélög undir hvert þeirra, sem hér segir:

 1. Umdæmi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu:
  Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbær, Mosfellsbær, Kjósarhreppur, Hafnarfjarðar­kaupstaður, Garðabær og Kópavogsbær.
  Aðalskrifstofa: Höfuðborgarsvæðið.
  Sýsluskrifstofur og önnur útibú: Samkvæmt ákvörðun ráðherra hverju sinni eftir tillögu sýslumanns.

 2. Umdæmi sýslumannsins á Vesturlandi:
  Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Borgarbyggð, Snæfells­bær, Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Stykkis­hólms­bær og Dalabyggð.
  Aðalskrifstofa: Stykkishólmur.
  Sýsluskrifstofur: Akranes, Borgarnes.
  Önnur útibú: Ólafsvík, Búðardalur.

 3. Umdæmi sýslumannsins á Vestfjörðum:
  Reykhólahreppur, Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Bolungarvíkurkaupstaður, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur og Stranda­byggð.
  Aðalskrifstofa: Patreksfjörður.
  Sýsluskrifstofa: Ísafjörður.
  Önnur útibú: Bolungarvík, Hólmavík.

 4. Umdæmi sýslumannsins á Norðurlandi vestra:
  Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Sveitarfélagið Skagaströnd, Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur.
  Aðalskrifstofa: Blönduós.
  Sýsluskrifstofa: Sauðárkrókur.

 5. Umdæmi sýslumannsins á Norðurlandi eystra:
  Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð, Hörgársveit, Akureyrarkaupstaður, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Þingeyjarsveit, Skútustaða­hreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanes­byggð.
  Aðalskrifstofa: Húsavík.
  Sýsluskrifstofur: Akureyri, Siglufjörður.
  Annað útibú: Dalvík.

 6. Umdæmi sýslumannsins á Austurlandi:
  Vopnafjarðarhreppur, Fljótsdalshreppur, Fljótsdalshérað, Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fjarðabyggð, Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur.
  Aðalskrifstofa: Seyðisfjörður.
  Sýsluskrifstofur: Egilsstaðir, Eskifjörður.
  Annað útibú: Vopnafjörður.

 7. Umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi:
  Sveitarfélagið Hornafjörður, Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Sveitarfélagið Árborg, Flóahreppur, Skeiða- og Gnúp­verja­hreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafn­ings­hreppur, Hveragerðisbær og Sveitarfélagið Ölfus.
  Aðalskrifstofa: Selfoss.
  Sýsluskrifstofa: Höfn.
  Önnur útibú: Hvolsvöllur, Vík.

 8. Umdæmi sýslumannsins í Vestmannaeyjum:
  Vestmannaeyjabær.
  Aðalskrifstofa: Vestmannaeyjabær.

 9. Umdæmi sýslumannsins á Suðurnesjum:
  Grindavíkurbær, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður, Reykjanesbær og Sveitar­félagið Vogar.
  Aðalskrifstofa: Reykjanesbær.
  Annað útibú: Grindavík.

2. gr.

Ef mörk milli umdæma sýslumanna eru óskýr, svo sem á hálendinu, ákveður ráðherra í hvaða umdæmi mál komi til úrlausnar.

Á sama hátt ákveður ráðherra í hvaða umdæmi mál komi til úrlausnar ef það getur af ein­hverjum ástæðum átt undir fleiri en einn sýslumann.

3. gr.

Á aðalskrifstofu sýslumanns og öðrum sýsluskrifstofum er veitt öll sú þjónusta sem sýslumönnum ber að veita samkvæmt lögum, reglugerðum og öðrum stjórnvalds­fyrirmælum.

Í útibúum er veitt þjónusta á tilteknum tímum eftir því sem sýslumaður ákveður.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. og 9. gr. laga nr. 50/2014 um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, öðlast gildi 1. janúar 2015. Fellur þá úr gildi reglugerð nr. 66/2007 um stjórnsýsluumdæmi sýslumanna og lögregluumdæmi lög­reglu­stjóra, með áorðnum breytingum.

Innanríkisráðuneytinu, 19. desember 2014.

Ólöf Nordal.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica