Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

351/2016

Reglugerð um úthlutun á opnum tollkvótum á svínasíðum. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðauka IV A við 12. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. búvörulaga nr. 99/1993.

2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, vörumagn og verð- og magntoll:

  Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
Tollskrárnr.:     kg % kr./kg
  Svínakjöt, fryst:        
  -- Annað:        
ex0203.2902 Annað - svínasíður með beini 29.04.-30.09.16 ótilgr. 0 162
ex0203.2909 Annað - svínasíður beinlaust 29.04.-30.09.16 ótilgr. 0 205

3. gr.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.

4. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. 82. gr. búvörulaga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 65. gr. A búvörulaga nr. 99/1993 með síðari breyt­ingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi og gildir til 30. september 2016.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 27. apríl 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Baldur Sigmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica