Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

892/2013

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 265/2013 um friðun veiðisvæða fyrir Suðurlandi. - Brottfallin

1. gr.

Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist stafliður G sem orðist svo:

Frá og með 1. september til og með 28. febrúar á svæði sem afmarkast af línu sem dregin er milli eftirgreindra punkta:

1. 16°40′V - 19°30′V

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 11. október 2013.

F. h. r.

Ásta Einarsdóttir.

Hinrik Greipsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica