Efnahags- og viðskiptaráðuneyti

1044/2010

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 916/2001 um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl., með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Umsóknargjald skv. 5. mgr. 8. gr. einkaleyfalaga nr. 17/1991 (ell.) og gjald fyrir yfirfærða einkaleyfisumsókn skv. 31. gr. ell.:

a.

grunngjald:

47.000

b.

viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu:

3.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Umsóknargjald fyrir umsókn sem lögð er inn í samræmi við 38. gr. ell.:

a.

grunngjald:

47.000

b.

viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu:

3.000

3.

5. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Endurupptökugjald skv. 3. mgr. 15. gr. eða 3. mgr. 19. gr. ell.

8.000

ef umsókn hefur áður verið endurupptekin

15.000

4.

7. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Umsýslugjald fyrir alþjóðlega umsókn skv. 4. tölul. 2. mgr. 66. gr. reglugerðar nr. 574/1991 varðandi umsóknir um einkaleyfi o.fl. (rg. ell.)

15.000

5.

8. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Útgáfugjald skv. 1. mgr. 19. gr. ell.

a.

grunngjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals (lýsing, einkaleyfiskröfur, teikningar og ágrip)

20.000

b.

viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40

1.000

c.

viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við þær sem greitt var fyrir við innlagningu umsóknar

2.000

6.

9. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Staðfestingargjald (útgáfugjald skv. 2. tölul. 1. mgr. 77. gr. ell.)

22.000

7.

10. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis skv. 2. mgr. 23. gr. eða 2. mgr. 40. gr. b ell.

20.000

8.

11. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Gjald fyrir útgáfu leiðréttrar þýðingar skv. 1. mgr. 86. gr. ell.

20.000

9.

13. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis skv. 40. gr. a ell.

20.000

2. gr.

1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi skv. 5. mgr. 8. gr., 40.-42. gr., 81. og 98. gr. ell. eru sem hér segir:

Gjaldár

kr.

Gjaldár

kr.

1.

8.000

11.

18.000

2.

8.000

12.

20.000

3.

8.000

13.

22.000

4.

9.000

14.

25.000

5.

10.000

15.

28.000

6.

11.000

16.

31.000

7.

12.000

17.

34.500

8.

13.500

18.

38.000

9.

15.000

19.

42.000

10.

16.500

20.

46.000

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

Fyrir umsókn um viðbótarvottorð fyrir einkaleyfi skv. 65. gr. a ell. skal greiða

47.000

Árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs skv. 65. gr. a ell. og 51. gr. rg. ell. er

46.000

Árgjald, sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga, hækkar um 20%.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um innritun í einkaleyfadagbók eða einkaleyfaskrá, svo sem varðandi eiganda- eða aðilaskipti (framsal), uppfinningamann og nytjaleyfi, sbr. 1. mgr. 44. gr. ell. og 9. og 48. gr. rg. ell.

2.500

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Afrit af almennt aðgengilegri einkaleyfisumsókn (lýsing, einkaleyfiskröfur, ágrip og teikningar) eða af veittu einkaleyfi

1.000

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Afrit af eintökum skv. 1. mgr. 25. gr. rg. ell. eða af einkaleyfi

1.000

4.

4. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Staðfest afrit af skjölum skv. 2. og 3. tölul., m.a. forgangsréttarskjöl

4.000

5.

5. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Útgáfa og framsending forgangsréttarskjala skv. 5. tölul. 2. mgr. 51. gr. rg. ell.

4.000

6.

6. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr einkaleyfaskrá

2.000

7.

8. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Endurveitingargjald skv. 72. gr. ell.

24.000

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn

22.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Flokkagjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn

5.000

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Fyrir hverja mynd umfram eina þegar merkið er í þrívídd

2.500

6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn

22.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Flokkagjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn

5.000

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn

22.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Flokkagjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn

5.000

3.

1. tölul. 2. mgr. orðast svo:

Grunngjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn

22.000

4.

2. tölul. 2. mgr. orðast svo:

Flokkagjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn

5.000

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn

22.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Flokkagjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn

5.000

9. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um breytingu á skráðu merki, sbr. 24. gr. vörumerkjalaga

3.000

- fylgi beiðnin umsókn um endurnýjun

1.500

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um innritun nýs eiganda (framsals) í vörumerkjaskrá

2.500

- fylgi beiðnin umsókn um endurnýjun eða beiðni skv. 1. tölul.

0

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um innritun nytjaleyfis

2.500

4.

4. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um innritun annarra breytinga í vörumerkjaskrá

2.000

5.

6. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr vörumerkjaskrá

2.000

6.

7. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Staðfest afrit umsóknar, forgangsréttarskjal

2.500

7.

8. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr vörumerkjaskrá

1.000

8.

9. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Athugun og mat á því hvort tiltekið vörumerki teljist það líkt skráðu vörumerki eða merki sem sótt hefur verið um skráningu á að ruglingshætta yrði hugsanlega talin vera fyrir hendi ef umsókn yrði lögð inn

4.000

9.

10. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Fyrir móttöku og meðhöndlun á umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis, sbr. 47. og 49. gr. vörumerkjalaga

9.000

10. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 11. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald fyrir skráningartímabilið 0-5 ár

12.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald fyrir skráningartímabilið 5-10 ár

15.000

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Grunngjald fyrir hvert fimm ára skráningartímabil eftir tíu ár

19.000

4.

4. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Gjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir skráningartímabilin 0-5 ár og 5-10 ár

5.000

5.

5. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Hver hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára skráningartímabil eftir tíu ár

8.000

6.

6. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Fyrir birtingu hverrar myndar umfram eina

3.000

11. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

Gjald fyrir rannsókn skv. 2. og 3. mgr. 17. gr. laga um hönnun

8.000

Ef krafa um rannsókn kemur fram við innlagningu umsóknar

6.000

12. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 13. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Fyrsta endurnýjunartímabil (5-10 ár ), grunngjald

15.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Hver hönnun umfram eina í samskráningu á fyrsta endurnýjunartímabili

5.000

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Hvert fimm ára endurnýjunartímabil eftir tíu ár, grunngjald

19.000

4.

4. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Hver hönnun umfram eina í samskráningu á hverju fimm ára endurnýjunartímabili eftir tíu ár

8.000

13. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

Gjald vegna kröfu um niðurfellingu skráningar skv. 27. gr. laga um hönnun

9.000

14. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Beiðni um innritun nýs eiganda (framsals) eða nytjaleyfis í hönnunarskrá

2.500

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr hönnunarskrá

1.000

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Staðfest útskrift (ljósrit eða tölvuútskrift) úr hönnunarskrá

2.000

4.

4. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Endurupptökugjald skv. 3. mgr. 19. gr. laga um hönnun

8.000

5.

5. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Endurveitingargjald skv. 48. gr. laga um hönnun

18.000

6.

6. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Fyrir móttöku og meðhöndlun á umsókn um alþjóðlega skráningu hönnunar, sbr. 55. gr. laga um hönnun

9.000

15. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. reglugerðarinnar:

2. mgr. orðast svo:

Áfrýjunargjald greiðist efnahags- og viðskiptaráðuneyti við afhendingu bréfs um áfrýjun.

16. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar:

Kr.

1.

1. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Sérfræðingar, á klst.

5.000

2.

2. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Aðrir starfsmenn, á klst.

3.500

3.

3. tölul. 1. mgr. orðast svo:

Fyrir ljósrit af gögnum varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist fyrir hverja síðu í stærðinni A4

100

17. gr.

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 68. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, 65. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, 53. gr. laga nr. 46/2001 um hönnun og 9. gr. laga nr. 155/2002 um félagamerki, öðlast gildi 1. apríl 2011.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu, 28. desember 2010.

Árni Páll Árnason.

Helga Jónsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica