Brottfallnar reglugerðir

193/1975

Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hofsóskauptún, nr. 342 25. október 1974. - Brottfallin

REGLUGERР

um breyting á hafnarreglugerð fyri Hofsóskauptún, nr. 342 25. október 1974.

 

1. gr.

27. gr. orðist þannig:

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.

 

2. gr.

Greinar nr. 28.-46. falla niður og breytist röð eftirfarandi greina í samræmi við það.

 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Samgönguráðuneytið, 25 apríl 1975.

 

Halldór E. Sigurðsson.

Kristinn Gunnarsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica