Brottfallnar reglugerðir

129/1999

Reglugerð um skýrslugerð vegna smitsjúkdóma. - Brottfallin

129/1999

REGLUGERÐ
um skýrslugerð vegna smitsjúkdóma.

Um skráningarskyldu.
1. gr.

Sóttvarnalæknir er ábyrgur fyrir því að haldin sé smitsjúkdómaskrá. Skráin tekur til smitsjúkdóma og ónæmisaðgerða. Gæta skal fyllsta trúnaðar um allar einkalífsupplýsingar sem fram koma í smitsjúkdómaskrá og gilda um skrána sömu reglur og aðrar sjúkraskrár. Ítrustu varúðar skal gætt við meðferð, vörslu og sendingu upplýsinga um tilkynningaskylda sjúkdóma.


2. gr.

Smitsjúkdómar eru skráningarskyldir og þeir smitsjúkdómar sem ógnað geta almannaheill eru jafnframt tilkynningaskyldir.

Með skráningarskyldu er átt við skyldu til að senda sóttvarnalækni ópersónugreindar upplýsingar en með tilkynningaskyldu er átt við skyldu til að senda persónugreindar upplýsingar um sjúkdómstilvik.


3. gr.

Læknum er skylt að skrá upplýsingar um smitsjúkdóma á þar til gerð eyðublöð eða með rafrænum hætti samkvæmt nánari fyrirmælum sóttvarnalæknis. Sama gildir um forstöðumenn rannsóknastofa, sjúkradeilda og annarra heilbrigðisstofnana. Skrá um smitsjúkdóma skal senda sóttvarnalækni mánaðarlega eða oftar ef hann telur þörf á því.

Læknum og hjúkrunarfræðingum er skylt að skrá í sjúkraskrá, samkvæmt nánari fyrirmælum sóttvarnalæknis, allar ónæmisaðgerðir sem þeir framkvæma. Læknar tilkynna sóttvarnalækni um ónæmisaðgerðir sem gerðar hafa verið.


Skráningarskyldir sjúkdómar.
4. gr.

Skráningarskyldir sjúkdómar eru:

afbrigðilegar berklasýkingar
bráður niðurgangur
condyloma genitalis
eyrnabólga
flatlús
hálsbólga
heilabólga (encephalitis/meningoencephalitis)
heilahimnubólga af völdum sýkla
heilahimnubólga af óþekktum toga
hettusótt
hlaupabóla
höfuðlús
inflúensa
kíghósti
kláðamaur
lungnabólga
Lyme sjúkdómur (borreliosis)
matareitrun af völdum sýkla eða eiturefna þeirra
mislingar
mýrarkalda (malaría)
njálgur
psittacosis
rauðir hundar
ristill (herpes zoster)
skarlatssótt
stífkrampi
streptókokkahálsbólga
toxóplasmasýking
þvagrásarbólga af óþekktri orsök


Tilkynningaskyldir sjúkdómar.
5. gr.

Tilkynningaskyldir sjúkdómar eru:

barnaveiki
berklar
blóðkreppusótt
bótúlismi
Creutzfeldt Jacob veiki og afbrigði hennar
enterohemorrhagisk E. coli sýking
gulusótt
HIV-sýking
holdsveiki
hundaæði
kampýlóbaktersýking
klamydíusýking
kólera
legíónellusýking
lekandi
lifrarbólga A
lifrarbólga B
lifrarbólga C
lifrarbólga E
lifrarbólga vegna annarra veira
linsæri
listeríusýking
lömunarveiki
meningókokkasjúkdómur
miltisbrandur
salmonellusýking
sárasótt
svarti dauði


6. gr.

Tilkynningu um tilkynningaskyldan sjúkdóm skal senda sóttvarnalækni án tafar. Afrit tilkynningar skal samtímis senda héraðslækni þess héraðs þar sem hinn sýkti dvelst. Sóttvarnalækni er heimilt að fela göngudeildum smitsjúkdóma, sbr. 1.-3. gr. reglugerðar nr. 131/1999 um göngudeildir vegna tilkynningaskyldra smitsjúkdóma og um undanþágu frá greiðsluhlutdeild sjúklinga, að halda skrá yfir tilkynningaskyld sjúkdómstilfelli.

Á eyðublaði skal m.a. koma fram:
1. Heiti sjúkdóms og greiningarnúmer samkvæmt alþjóðlegu sjúkdóma- og dánarmeinaskránni sem er gildandi.
2. Hvenær, hvernig og hvaða sjúkdómsgreining var staðfest.
3. Persónuauðkenni og kyn hins sýkta.
4. Í hvaða læknishéraði hinn sýkti býr, dvalarstaður.
5. Nafn tilkynnanda, læknisnúmer, vinnustaður, undirskrift og dagsetning tilkynningar.


Gildistaka.
7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 18. gr., sbr. 3. gr., sóttvarnalaga nr. 19/1997, öðlast þegar gildi.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 12. febrúar 1999.

Ingibjörg Pálmadóttir.
Guðríður Þorsteinsdóttir.
Word útgáfa af reglugerð
- 129-1999.doc

Þetta vefsvæði byggir á Eplica