Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

831/2014

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis.

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er í I. og II. kafla I. viðauka og XII. kafla II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2007, frá 26. október 2007, öðlast eftirfarandi ESB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 frá 2. júlí 2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkur­afurðum til manneldis.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 914/2011 frá 13. september 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 605/2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýra­afurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkur­afurðum til manneldis.
  3. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 957/2012 frá 17. október 2012 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010 að því er varðar brottfellingu færslunnar fyrir Hollensku Antillur í skránni yfir þriðju lönd þaðan sem heimilt er að flytja til Sambandsins sendingar af hrámjólk og mjólkur­afurðum.
  4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 300/2013 frá 27. mars 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 605/2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkurafurðum til mann­eldis.
  5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 209/2014 frá 5. mars 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 605/2010 að því er varðar skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Sambandsins á broddi og afurðum, að stofni til úr broddi, til manneldis.

2. gr.

Ofangreindar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl við reglu­gerð þessa.

3. gr.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995.

4. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt XI. kafla laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli.

6. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 9. september 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica