Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

924/2018

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 831/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2010 um skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til Evrópusambandsins á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis.

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 7. tölul., svohljóðandi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1120 frá 10. ágúst 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 605/2010 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd eða hluta þeirra þaðan sem leyfður er aðflutningur á sendingum af hrámjólk, mjólkur­afurðum, broddi og afurðum, að stofni til úr broddi, til Sambandsins.

2. gr.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar, sem nefnd er í 1. gr., er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breyt­ingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 17. október 2018.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica