Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

690/2000

Reglugerð um greiðslu sérstakrar fjárhæðar til rekstrar ökutækis hreyfihamlaðra. - Brottfallin

1. gr.

Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að greiða elli- og örorkulífeyrisþegum svo og örorkustyrkþegum sérstaka fjárhæð vegna rekstrar bifreiðar, sem bótaþega er brýn nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar.


2. gr.

Með hreyfihömlun skv. reglugerð þessari er átt við líkamlega hreyfihömlun, þ. á m. blindu, sem skerðir verulega færni umsækjanda til að komast ferða sinna án bifreiðar. Um mat á hreyfihömlun skv. þessari grein fer skv. almannatryggingalögum.


3. gr.

Til þess að geta notið greiðslna skv. reglugerð þessari þarf viðkomandi eða maki (sambúðaraðili) að vera skráður eigandi ökutækis.

Ennfremur þarf viðkomandi sjálfur eða maki (sambúðaraðili) að aka bifreiðinni. Heimilt er að víkja frá þessu skilyrði, t.d. eigi einhleypingar í hlut eða mæli sérstakar ástæður með.


4. gr.

Umsóknir um greiðslu skv. reglugerð þessari skulu sendar Tryggingastofnun ríkisins eða viðkomandi umboðsskrifstofu, sem framsendir umsóknir ásamt athugasemdum og meðmælum aðalskrifstofunni til úrskurðar.

Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um eftirfarandi:
1. Eignarhald bifreiðar.
2. Ökumann, aki umsækjandi ekki sjálfur.
3. Ljósrit af ökuskírteini umsækjanda eða annars ökumanns.
4. Hagi og atvinnu umsækjanda, t.d. með skattframtali.


5. gr.

Greiðslur skv. reglugerð þessari skulu vera 6.643 kr. á mánuði. Fjárhæðir taka breytingum skv. 65. gr. laga um almannatryggingar nr. 117/1993, sbr. 13. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 118/1993. Heimilt er þó að tillit sé tekið til breytinga á almennum rekstrarkostnaði bifreiða.


6. gr.

Tryggingastofnun ríkisins annast framkvæmd reglugerðar þessarar.


7. gr.

Reglugerð þessi sem sett er skv. 13. gr., sbr. 11. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 118/1993, öðlast gildi 1. október 2000. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 438/1991 með sama heiti.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 20. september 2000.

Ingibjörg Pálmadóttir.
Jón Sæmundur Sigurjónsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica