Viðskiptaráðuneyti

683/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum

um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum.

 

1. gr.

                Á eftir 2. gr. e bætist við ný grein, 2. gr. f, sem orðast svo:

                Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/97 frá 31. október 1997 skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIV. viðauka við EES-samninginn um samkeppni, bókun I um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

                reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1582/97 frá 30. júlí 1997 um breytingu á reglugerðum (EBE) nr. 1983/83 og nr. 1984/83 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart flokkum samninga um einkadreifingu annars vegar og einkakaup hins vegar.

 

2. gr.

                Í þessari breytingu felst að gildistími skv. 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1983/83, sem tekin var upp í íslenskan rétt sem b-liður 2. gr. reglugerðar nr. 594/1993, framlengist um tvö ár, frá 31. desember 1997 til 31. desember 1999. Aðlögunarákvæði e með reglugerðinni, sem er í 2. tölul. XIV. viðauka við EES-samninginn og snertir gildistímann, fellur jafnframt niður.

                Jafnframt framlengist gildistími skv. 19. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1984/83, sem tekinn var upp í íslenskan rétt sem c-liður 2. gr. reglugerðar nr. 594/1993, um tvö ár, frá 31. desember 1997 til 31. desember 1999. Aðlögunarákvæði e með reglugerðinni, sem er í 3. tölul. XIV. viðauka við EES-samninginn og snertir gildistímann, fellur og niður.

 

3. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

                Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem fela í sér breytingu á 2. og 3. tölul. XIV. viðauka við EES-samninginn og snerta beitingu 3. mgr. 53. gr. samningsins, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

 

Viðskiptaráðuneytinu, 26. nóvember 1997.

 

Finnur Ingólfsson.

Jón Ögmundur Þormóðsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica