Viðskiptaráðuneyti

358/1998

Reglugerð um breytingu á reglugerð um málsmeðferð og valdsvið eftirlitsstofnunar EFTA á sviði samkeppni samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 593/1993, með síðari breytingum.

1. gr.

                Á eftir 1. gr. b bætist við ný grein, 1. gr. c, sem orðast svo:

                Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/98 frá 27. mars 1998 skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki, bókun I um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

                -               reglugerð ráðsins (EB) nr. 1310/97 frá 30. júní 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 4064/89 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja.

2. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

                Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem fela í sér breytingu á bókun 21 með EES-samningnum, sbr. reglugerð nr. 230/1997, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

Viðskiptaráðuneytinu, 11. júní 1998.

Finnur Ingólfsson.

Jón Ögmundur Þormóðsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica