Samgönguráðuneyti

725/1999

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 224/1995 um leigubifreiðar með síðari breytingum - Brottfallin

Stofnreglugerð:

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 224/1995 um leigubifreiðar

með síðari breytingum.

1. gr.

2. tölul. 1. mgr. 4. gr. orðist svo:

Hafa ekki verið dæmdir til refsivistar eða framið alvarleg eða ítrekuð brot á lögum og reglugerðum sem um starfsgreinina gilda; hafi brot verið smávægilegt eða langt er um liðið frá því að brot var framið getur umsækjandi þó öðlast leyfi til leiguaksturs.

2. mgr. 11. gr. orðist svo:

Samgönguráðherra setur reglur um undanþágur samkvæmt 1. mgr. að fengnum tillögum umsjónarnefnda og félags eða félaga bifreiðastjóra. Reglurnar skulu birtar í B-deild Stjórnartíðinda.

2. gr.

1. málsl. 3. mgr. 11. gr. orðist svo:

Félög bifreiðastjóra skulu annast framkvæmd á veitingu undanþága fyrir sína félagsmenn í samráði við umsjónarnefnd.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 61/1995 um leigubifreiðar, öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 28. október 1999.

Sturla Böðvarsson.

Jóhann Guðmundsson.

-


Þetta vefsvæði byggir á Eplica