Samgönguráðuneyti

133/1975

Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Flateyrartún nr. 77 24. febr. 1947, sbr. reglugerð nr. 203 28. sept. 1950. um breytingu á þeirri reglugerð. - Brottfallin

REGLUGERÐ

 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Flateyrartún nr.7 24. febr. 1947, sbr.

reglugerð nr. 203 28. sept. 1950. um breytingu á þeirri reglugerð.

 

1. gr.

VII. kafli orðist þannig:

 

Um gjöld til hafnarinnar.

 

22. gr.

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.

2. gr.

Kaflar VIII, IX, X og XI falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, þannig að kafli XII verði kafli VIII og greinar 38-43 verði 23-29.

 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. aprí 1973, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til efitrbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Jafnframt falla úr gildi reglugerð nr. 203 28. sept. 1950, 2.-8. gr., reglugerð nr. 44 22. febr. 1967 og reglugerð nr. 275 5.okt. 1972, allar um breytingu á reglugerð nr. 77 24. febr. 1947.

 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975.

 

Halldór E. Sigurðsson.

Kristinn Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica