Samgönguráðuneyti

299/2004

Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu ökutækja, nr. 751/2003, með síðari breytingum.

1. gr.

Í stað orðanna: "1. janúar 2004" í fyrirsögn 28. gr. komi: 1. apríl 2004.

Í stað orðanna: "31. desember 2003" í 1. mgr. 28. gr. komi: 31. mars 2004.


2. gr.

Í stað ártalsins: "1980" í 1. málslið 1. mgr. 31. gr. komi: 1988.


3. gr.

Í stað orðanna: "1. febrúar 2004" í 1. og 2. málslið 3. mgr. 37. gr. komi: 1. apríl 2004.


4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 60. gr., 64. gr. a og 67. gr. umferðarlaga nr. 50 frá 30. mars 1987, öðlast þegar gildi.


Samgönguráðuneytinu, 29. mars 2004.

Sturla Böðvarsson.
Ragnhildur Hjaltadóttir.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica