Viðskiptaráðuneyti

230/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 593/1993 um málsmeðferð og valdsvið eftirlitsstofnunar EFTA á sviði samkeppni samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með síðari breytingum.

1. gr.

                Á eftir 1. gr. a. bætist við ný grein, 1. gr. b., sem orðast svo:

                Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/97 frá 28. febrúar 1997 skulu eftirtaldar EB-gerðir öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af bókun 21 (um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki), bókun 1 (um altæka aðlögun) og öðrum ákvæðum samningsins:

-               reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3384/94 frá 21. desember 1994 um tilkynningar, fresti og skýrslugjöf sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja; og

-               reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3385/94 frá 21. desember 1994 um framsetningu, efni og önnur atriði er varða umsóknir og tilkynningar sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins nr. 17 [17/62].

 

2. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

                Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðirnar, sem fela í sér breytingu á bókun 21 með EES-samningnum, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

                Um leið og EB-gerðunum verður beitt hér á landi, eftir birtingu reglugerðar þessarar í B-deild Stjórnartíðinda og gerðanna í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, falla úr gildi hér á landi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2367/90 og 27/62 sem taldar eru upp í 2. og 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. bókunar 21, sbr. 23. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3384/94 og 5. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3385/94.

 

Viðskiptaráðuneytinu, 1. apríl 1997.

 

Finnur Ingólfsson.

Jón Ögmundur Þormóðsson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica