Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1044/2014

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 646/2014, um línuívilnun. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

2. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal línuívilnun í þorski á hverju fiskveiðiári takmarkast við 3.375 lestir, 1.300 lestir af ýsu og 700 lestir af steinbít, miðað við óslægðan fisk, sem skiptast þannig innan fiskveiðiársins:

 

Tímabil

Þorskur

Ýsa

Steinbítur

1.
2.
3.
4.

September - nóvember
Desember - febrúar
Mars - maí
Júní - ágúst

1.080       
1.280       
  770       
245       

473
416
240
171

33         
105         
        425         
 138         


2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 11. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 17. nóvember 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica