Einstakar tegundir skatta og gjalda

292/1997

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 356/1996, um vörugjald. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

REGLUGERÐ

um breyting á reglugerð nr. 356/1996, um vörugjald.

1. gr.

                Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. gr. reglugerðarinnar:

a.             1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

                Gjaldflokkar magngjalds, sbr. upptalningu tollskrárnúmera gjaldskyldrar vöru í A og B lið viðauka I við lög nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, eru 8 kr./l og 10, 15, 20, 28, 30, 35, 40, 60 og 80 kr./kg.

b.             Í stað orðanna "C-F lið" í 2. mgr. kemur: C-E lið.

c.             4. tölul. 2. mgr. fellur brott.

 

2. gr.

                Í stað orðanna "C-F liðum" í 2. mgr. 5. gr. kemur: C-E liðum.

 

3. gr.

                Í stað orðanna "C-F liðum" í 1. mgr. 8. gr. kemur: C-E liðum.

 

4. gr.

                Reglugerð þessi er sett með stoð í 1. mgr. 13. gr. laga nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum, og öðlast gildi þegar í stað.

 

Fjármálaráðuneytinu, 6. maí 1997.

 

F. h. r.

Indriði H. Þorláksson.

Bergþór Magnússon.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica