Leita
Hreinsa Um leit

Viðskiptaráðuneyti

814/2006

Reglugerð um innleiðingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3975/87 frá 14. desember 1987 sem setur reglur um beitingu samkeppnisreglna gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sem vísað er til í 13. tl. 3. mgr. bókunar 21 við EES-samninginn, gildir hér á landi með þeim breytingum sem leiða af bókun 21, bókun 1 og öðrum ákvæðum samningsins. Eftirtaldar EB-gerðir gilda því hér á landi:

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 frá 14. desember 1987 sem setur reglur um beit­ingu samkeppnisreglna gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1284/91 frá 14. maí 1991 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 frá 14. desember 1987 sem setur reglur um beitingu samkeppnis­reglna gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti.

2. gr.

Reglugerð ráðsins nr. 3975/87 frá 14. desember 1987, sbr. reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1284/91, hefur verið breytt með eftirfarandi reglugerðum og gilda þær einnig hér á landi samkvæmt, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/94 frá 8. febrúar 1994 og ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 130/2004 frá 24. september 2004:

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2410/92 frá 23. júlí 1992 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 sem setur reglur um beitingu samkeppnisreglna gagnvart fyrirtækjum á sviði flutninga í lofti.

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 frá 16. desember 2002 um framkvæmd samkeppnis­reglna sem mælt er fyrir um í 81. og 82. gr. sáttmálans.

3. gr.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3975/87 hefur áður verið birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi EB, sérriti S40, bls. 501-507.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1284/91 er birt sem fylgiskjal með reglugerð þessari.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2410/92 hefur áður verið birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi EB nr. 34, 15. september 1994, bls. 1.

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1/2003 hefur áður verið birt sem fylgiskjal með reglugerð nr. 652/2005 sem birt var í B-deild Stjórnartíðinda 2005, bls. 1419-1444.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 32. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, öðlast þegar gildi.

Með þessari reglugerð fellur úr gildi 1. gr. a reglugerðar nr. 593/1993 um málsmeðferð og valdsvið eftirlitsstofnunar EFTA á sviði samkeppni samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. reglugerð nr. 338/1996.

Viðskiptaráðuneytinu, 18. september 2006.

F. h. r.

Kristján Skarphéðinsson.

Jónína S. Lárusdóttir.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)
Þetta vefsvæði byggir á Eplica