Viðskiptaráðuneyti

751/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 128/1994 um mælieiningar. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Grein 3.1 orðist svo:
3.1 Heimilt er að nota "viðbótarmerkingar" fram til 31. desember 2009, en í skilningi þessarar reglugerðar eru það ein eða fleiri merkingar sem sýna mælieiningar, sem eru taldar upp í viðaukum II, III og IV.


2. gr.

Tafla í lið 1.3 í viðauka I orðist svo:

1.3 Forskeyti og tákn þeirra sem notuð eru til að tákna tiltekin tugveldi.

Tugveldi
Forskeyti
Tákn
Tugveldi
Forskeyti
Tákn
1024
yotta
Y
10-1
desi
d
1021
setta
Z
10-2
senti
c
1018
exa
E
10-3
milli
m
1015
peta
P
10-6
míkró
m
1012
tera
T
10-9
nanó
n
109
gíga
G
10-12
píkó
p
106
mega
M
10-15
femtó
f
103
kíló
k
10-18
attó
a
102
hektó
h
10-21
septó
z
101
deka
da
10-24
yoctó
y


3. gr.

Upphaf 3. liðar í viðauka I orðist svo:

3. EININGAR, SEM ERU NOTAÐAR Í ALÞJÓÐLEGA EININGAKERFINU, EN GILDI ÞEIRRA ERU FENGIN MEÐ TILRAUNUM
Stærð
Heiti
Eining
Tákn
Skilgreining
Orka
Rafeindavolt
eV
Rafeindavolt er hreyfiorkan sem rafeind tekur í sig þegar hún fer í lofttómi frá einum stað til annars sem hefur eins volts meiri rafspennu.
Massi

Atómmassaeining
u
Atómmassaeining er einn tólfti hluti af massa einnar frumeindar aðalsamsætu frumefnisins kolefni-12.


Síðasta málsgrein og athugasemd haldast óbreyttar.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 100/1992 um vog, mál og faggildingu og með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/103/EB frá 24. janúar 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 80/181/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi mælieiningar sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11 frá 28. febrúar 2001.
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.


Viðskiptaráðuneytinu, 9. október 2001.

F. h. r.
Þorgeir Örlygsson.
Atli Freyr Guðmundsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica