Viðskiptaráðuneyti

32/2009

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 562/2001, um samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila.

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 1. gr.:

  1. 2. mgr. orðast svo:

Viðskiptaráðherra skipar samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila til fjögurra ára í senn eftir tilnefningum eftirlitsskyldra aðila. Í nefndinni eiga sæti þrír menn tilnefndir af Samtökum fjármálafyrirtækja, einn tilnefndur af Landssamtökum lífeyrissjóða og einn maður tilnefndur sameiginlega af öðrum eftirlitsskyldum aðilum.

  1. 3. mgr. fellur brott.

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr.:

  1. Í stað orðanna "15. september" í 2. mgr. kemur: 1. júlí.
  2. Í stað orðanna "15. ágúst" í 3. mgr. kemur: 1. júní.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 7. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og 9. gr. laga nr. 99/1999, um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og öðlast hún þegar gildi.

Viðskiptaráðuneytinu, 7. janúar 2009.

Björgvin G. Sigurðsson.

Jónína S. Lárusdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica