Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

801/2007

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 91/2001 um afgreiðslu lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja. - Brottfallin

1. gr.

Við 2. mgr. 3. gr. bætist nýr málsliður svohljóðandi:

Rafrænan lyfseðil er ekki unnt að leiðrétta og ber lækni að endurútgefa hann, séu villur á honum.

2. gr.

Við 4. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Rafrænum lyfseðli er ekki unnt að breyta og ber lækni að endurútgefa hann, sé þess þörf, nema um breytingu í samheitalyf sé að ræða skv. 7. gr.

3. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Útprentun rafræns lyfseðils skal meðhöndluð með sama hætti.

4. gr.

Við 6. gr. bætist ný málsgrein er orðast svo:

Útprentun rafræns lyfseðils skal meðhöndluð með sama hætti.

5. gr.

Á eftir orðinu "símalyfseðils" í 2. málsl. 3. mgr. 15. gr. kemur: útprentun rafræns lyfseðils.

6. gr.

Við 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. bætist: þó ekki af rafrænum lyfseðli.

7. gr.

Á eftir orðinu "lyfseðlum" í 1. málsl. 1. mgr. 22. gr. kemur: rafrænum lyfseðlum.

8. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. og 49. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 4. september 2007.

Guðlaugur Þór Þórðarson.

Berglind Ásgeirsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica