Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

382/2006

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 111/2001 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja. - Brottfallin

1. gr.

3. mgr. 16. gr. orðast svo:

Lyfseðilseyðublöð skulu auðkennd í númeraröð í efra hægra horni og skal hjá lækni/stofnun halda skrá yfir þær númeraraðir sem eru í notkun hverju sinni. Númer þetta skal forprentað bæði með strikamerki (Code 39) og tölustöfum.

2. gr.

2. mgr. 17. gr. orðast svo:

Stærð símalyfseðils skal vera A-5 og hlutföll einstakra reita á honum skulu að öllu leyti vera í samræmi við sýnishorn í viðauka 2. Óheimilt er að forprenta á símalyfseðils-eyðublað annað en það sem reglugerð þessi gerir ráð fyrir. Símalyfseðilseyðublöð skulu auðkennd í númeraröð í efra hægra horni. Númer þetta skal forprentað bæði með strikamerki (Code 39) og tölustöfum.

3. gr.

3. mgr. 31. gr. orðast svo:

Símalyfseðill getur hvorki verið skömmtunar- né fjölnota lyfseðill og óheimilt er að ávísa í síma eftirritunarskyldum lyfjum, ávana- og fíknilyfjum, sem ekki hefur verið veitt markaðsleyfi fyrir, nema um sé að ræða lyf, sem framleitt er í íslenskri lyfjabúð.

4. gr.

Viðauki 1 (Sýnishorn lyfseðils) orðast svo:

5. gr.

Viðauki 2 (Sýnishorn símalyfseðils) orðast svo:

6. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. og 49. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 24. apríl 2006.

Siv Friðleifsdóttir.

Davíð Á. Gunnarsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica