Félagsmálaráðuneyti

1337/2020

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1200/2018, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr.:

  1. Í stað "3. mgr." í 2. mgr. kemur: 3.-4. mgr.
  2. Á eftir 3. mgr. kemur ný málsgrein sem orðast svo:

Við útreikning uppbótar skv. IV. kafla skal telja til tekna 65% af tekjum lífeyrisþega. Bætur sam­kvæmt lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð skulu þó teljast að fullu til tekna við útreikning uppbótarinnar, að því undanskildu að einungis skal telja til tekna 50% af fjár­hæð aldurstengdrar örorkuuppbótar skv. 21. laga um almannatryggingar og 95% af fjárhæð tekju­tryggingar skv. 22. gr. sömu laga.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr.:

  1. Í stað "778.668 kr." í 1. málsl. 2. mgr. kemur: 806.700 kr.
  2. Í stað "624.876 kr." í 1. málsl. 3. mgr. kemur: 647.376 kr.

 

3. gr.

Í stað "3.032.114 kr." í 11. gr. kemur: 3.141.270 kr.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 13. gr.:

  1. Í stað "321.678 kr." í 1. málsl. 2. mgr. kemur: 333.258 kr.
  2. Í stað "255.834 kr." í 2. málsl. 2. mgr. kemur: 265.044 kr.

 

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 6. mgr. 9. gr., sbr. 14. gr., laga nr. 99/2007, um félags­lega aðstoð, með síðari breytingum, sbr. einnig 70. gr. laga nr. 100/2007, um almanna­tryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2021. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1123/2019, um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1200/2018, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri.

 

Félagsmálaráðuneytinu, 21. desember 2020.

 

Ásmundur Einar Daðason.

Gunnhildur Gunnarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica