Heilbrigðisráðuneyti

1041/2010

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1138/2008 um styrki vegna hjálpartækja. - Brottfallin

 

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á fylgiskjalinu "Hjálpartæki Sjúkratrygginga Íslands" með reglugerðinni:

Í flokknum 04 Hjálpartæki til meðferðar og þjálfunar verða eftirfarandi breytingar:

 1. Í stað orðanna "kr. 37.000" í 2. mgr. í flokknum 0403 hjálpartæki við öndunarmeðferð kemur: kr. 25.000.
 2. Flokkur 04 03 03 Lofthitarar, 70% til að hita innöndunarloft fellur brott.
 3. Í stað orðanna "kr. 37.000" í flokknum 04 03 06 Innöndunartæki 70% kemur: kr. 25.000.
 4. Í flokknum 0424 Búnaður (tæki og efni) til mælinga (efnamælinga) verða eftirfarandi breytingar:
  1. Í stað orðanna "geta fengið að hámarki 300 blóðstrimla á tólf mánaða tímabili (6 pakkningar)" í c-lið 1. mgr. kemur: geta fengið að hámarki 50 blóðstrimla á tólf mánaða tímabili (eina pakkningu).
  2. Við c-lið 1. mgr. bætist nýr málsliður sem orðast svo: Á fyrsta ári eftir greiningu geta þeir þó fengið að hámarki 100 blóðstrimla á tólf mánaða tímabili (tvær pakkningar).
 5. Flokkur 04 48 92 Stuðningshjól (hjálpardekk á hjól) hámarksstyrkur samkvæmt verðkönnun hverju sinni fellur brott.

Í flokknum 09 Hjálpartæki við persónulega aðhlynningu og fatnaður verður eftirfarandi breyting:

Í stað orðanna "Hlífðarhanskar og hlífðarvettlingar 100%" í flokknum 09 06 15 kemur: Hlífðarhanskar og hlífðarvettlingar 100%. Samþykkt magn einnota hanska miðast að hámarki við fimm pör á dag og tveggja mánaða birgðir í senn fyrir hvern einstakling. Heimilt er þó að veita fimm pör (tíu stk.) á sólarhring fyrir einstaklinga með öndunartæki, stóma eða annan búnað tengdan/áfastan líkama.

Í flokknum 12 Ferlihjálpartæki og hjálpartæki við flutning verður eftirfarandi breyting:

Flokkur 12 24 94 Yfirbreiðslur á hjólastóla, 100% fellur brott.

Flokkur 15 Hjálpartæki við heimilishald fellur brott.

Í flokknum 18 Húsbúnaður verður eftirfarandi breyting:

Flokkur 18 09 12 Lyftistólar/lyftisetur ("katapultstólar/-sæti") 100% fellur brott.

Í flokknum 21 Hjálpartæki til tjáskipta, upplýsinga og viðvörunar verða eftirfarandi breytingar:

 1. Flokkur 21 10 06 Prentarar 100% fellur brott.
 2. Flokkur 21 12 12 Viðbótarminniseining og/eða diskdrif, 100% fellur brott.
 3. Flokkur 21 24 03 Sérhannaðir pennar, 50% fellur brott.
 4. Í flokknum 2151 Viðvörunarkerfi. Öryggiskallkerfi bætist nýr málsl. við 1. tölul. 1. mgr., sem verður 2. málsl. og orðast svo: Frá skilyrðinu um að umsækjandi búi einn má víkja ef umsækjandi býr við svo mikla fötlun að hann getur ekki hringt í síma/farsíma.

Í flokknum 24 Hjálpartæki til að meðhöndla tæki eða hluti verða eftirfarandi breytingar:

 1. Flokkur 24 06 03 Opnarar til að opna flöskur, dósir og önnur ílát, 50% fellur brott.
 2. Flokkur 24 18 06 Aðlöguð grip 50% fellur brott.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. mgr. 26. gr. laga nr. 112/2008, um sjúkra­tryggingar, öðlast gildi 1. janúar 2011.

Heilbrigðisráðuneytinu, 28. desember 2010.

Guðbjartur Hannesson.

Guðríður Þorsteinsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica