Félags- og tryggingamálaráðuneyti

994/2009

Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins um almannatryggingar (lífeyristryggingar, atvinnuleysistryggingar og greiðslur í fæðingarorlofi) (XVI). - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 120/2009 frá 9. febrúar 2009 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja, skal öðlast gildi hér á landi að því leyti sem ákvæði þeirra lúta að lífeyristryggingum, atvinnuleysis­tryggingum og greiðslum í fæðingarorlofi, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2009 frá 3. júlí 2009 um breytingu á VI. viðauka (félagslegt öryggi) við EES-samninginn. Reglugerðin skal gilda á Íslandi með þeirri aðlögun sem fram kemur í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.

Reglugerð (EB) nr. 120/2009 fjallar að hluta til um sjúkratryggingar, slysatryggingar, barna­bætur og réttindi úr lífeyrissjóðum. Í reglugerð frá heilbrigðisráðuneytinu er mælt fyrir um gildistöku þess hluta sem fjallar um sjúkra- og slysatryggingar. Í reglugerð frá fjármála­ráðuneytinu er mælt fyrir um gildistöku þess hluta sem fjallar um barnabætur og réttindi úr lífeyrissjóðum.

2. gr.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2009 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, nr. 56, frá 22. október 2009, bls. 11, og reglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (EB) nr. 120/2009 eru birtar sem fylgiskjal með reglugerð þessari.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum, 6. mgr. 42. gr. og 64. gr. laga um atvinnu­leysis­tryggingar, nr. 54/2006, með síðari breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Atvinnu­leysis­tryggingasjóðs, og 35. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 30. nóvember 2009.

Árni Páll Árnason.

Ágúst Þór Sigurðsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica