Utanríkisráðuneyti

904/2009

Reglugerð um aðgerðir til stuðnings við starfsemi Alþjóðlega sakamáladómstólsins fyrir fyrrum lýðveldi Júgóslavíu. - Brottfallin

1. gr.

Almenn ákvæði.

Með reglugerð þessari eru sett ákvæði um aðgerðir til stuðnings við starfsemi Alþjóðlega sakamáladómstólsins fyrir fyrrum lýðveldi Júgóslavíu sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993.

Þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins varðandi Bosníu og Hersegóvínu, Króatíu og Serbíu og Svartfjallaland byggja á sameiginlegri afstöðu ráðsins 2004/293/CFSP frá 30. mars 2004 ásamt síðari breytingum, uppfærslum og viðbótum: sameiginleg afstaða 2004/694/CFSP og 2008/223/CFSP, ákvarðanir ráðsins 2008/732/CFSP og 2008/733/CFSP og sameiginleg afstaða 2008/761/CFSP og 2009/164/CFSP, auk 1997/193/CFSP (Bosnía og Hersegóvína), 2000/696/CFSP og 2001/155/CFSP (Serbía og Svartfjallaland).

Gerðir Evrópusambandsins, þ.m.t. uppfærðir listar yfir aðila og hluti sem þvingunar­aðgerðir beinast að eða varða, eftir því sem við á, eru birtar á vefsetri þess: http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_en.htm.

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skulu gilda um framkvæmd reglugerðar þessarar.

2. gr.

Landgöngubann.

Einstaklingum, sem tilgreindir eru í I. viðauka, er óheimilt að koma til landsins eða hafa hér viðkomu, sbr. 1997/193/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

3. gr.

Frysting fjármuna.

Frysta skal fjármuni og efnahagslegan auð í eigu aðila sem tilgreindir eru í II. viðauka, sbr. 2. gr. 2000/696/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

4. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum sem gripið hefur verið til á grundvelli gerða Evrópusambandsins, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum.

5. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

6. gr.

Heimild.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunar­aðgerða nr. 93/2008.

7. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Utanríkisráðuneytinu, 26. október 2009.

Össur Skarphéðinsson.

Einar Gunnarsson.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica