Umhverfisráðuneyti

661/2003

Reglugerð um gildistöku tiltekinnar gerðar Evrópusambandsins um aðskotaefni í matvælum. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samningin og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirfarandi ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi og er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 221/2002, frá 6. febrúar 2002 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 um hámarksmagn tiltekinna mengunarefna í matvælum.
Reglugerðin var felld inn í EES samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 139/2002 frá 8. nóvember 2002 sem var birt í EES viðbæti 23. janúar 2003.


2. gr.

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt nema annað sé ákvarðað samkvæmt lögum eða sérreglum.


3. gr.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum samanber og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli samanber og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 20. ágúst 2003.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica