Umhverfisráðuneyti

502/2003

Reglugerð um gildistöku tiltekinna gerða Evrópusambandsins um aðskotaefni í matvælum. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

a) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 472/2002 frá 12. mars 2002um breytingu á reglugerð nr. 466/2001um hámarksgildi tiltekinna mengunarefna í matvælum. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2002 frá 16. desember 2002 sem birt var í EES viðbæti nr. 9, 13. febrúar 2003.
b) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 563/2002 frá 2. apríl 2002um breytingu á reglugerð nr. 466/2001um hámarksgildi tiltekinna mengunarefna í matvælum. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 161/2002 frá 16. desember 2002 sem birt var í EES viðbæti nr. 9, 13. febrúar 2003.

Framangreindar EB-gerðir eru birtar sem fylgiskjal 1-2 við reglugerð þessa.


2. gr.

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar hafa eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt nema annað sé ákvarðað samkvæmt lögum eða sérreglum.


3. gr.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum samanber og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, samanber og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Reglugerð þessi er birt með tilvísun til 2. mgr., sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 64/1943 um birtingu laga og stjórnvaldserinda, með síðri breytingum.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 26. júní 2003.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica