Umhverfisráðuneyti

623/2000

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 857/1999 um bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna. - Brottfallin

623/2000

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 857/1999 um bann
við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna.

1. gr.

3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar fellur brott.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum.

Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 4. tl. XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna, ásamt breytingum í tilskipun 1999/51/EB.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.


Umhverfisráðuneytinu, 30. ágúst 2000.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica