Umhverfisráðuneyti

305/1992

Reglugerð um (3.) breytingu á heilbrigðisreglugerð nr. 149/1990 með síðari breytingum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

REGLUGERÐ

um (3.) breytingu á heilbrigðisreglugerð nr.149/1990 með síðari breytingum.

 

1 . gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 82. gr. reglugerðarinnar:

a.    Grein 82.1 hljóði svo:

     Öll framleiðsla og meðferð matvæla og annarra neysluvara, sem ætlaðar eru til sölu eða dreifingar, þar með talin upphitun á matvælum, skal háð leyfi heilbrigðisnefndar sem getur gert ákveðnar kröfur um hreinlæti og aðra aðstöðu, til þess að tryggja að matvæli verði ekki fyrir mengun eða skemmist á annan hátt.

     Kjötskoðunarlæknir fer með eftirlit með kjötvinnslu sem fram fer í húsakynnum sláturhúsa.

     Við tilbúning og dreifingu á matvælum, neyslu- og nauðsynjavörum, skal gæta þess hreinlætis og þeirrar varkárni, að varan óhreinkist ekki til skemmda eða spillist á annan hátt.

b.    Grein 82.13.1 hljóði svo:

     Óheimilt er að selja, dreifa eða bjóða til sölu kjöt og kjötvöru, nema að kjötið hafi verið heilbrigðisskoðað og stimplað með löggiltum hætti. Óstimpluðu kjöti eða kjötvöru sem er á boðstólum eða í dreifingu ber að farga.

c.    Grein 82.14 hljóði svo:

       Í kaupstöðum og kauptúnum er óheimilt að slátra búfé utan löggiltra sláturhúsa.

d.    Grein 82.15 fellur niður.

 

2. gr.

            Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. gr. laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 81/1988 með síðari breytingum öðlast þegar gildi.

 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. ágúst 1992.

 

Sighvatur Björgvinsson.

 

Páll Sigurðsson


Þetta vefsvæði byggir á Eplica