Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

1072/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verður á 3. viðauka A:

Færslur fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 12 og 201 breytast, sbr. fylgiskjal I.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun ráðsins nr. 2011/84/ESB frá 20. sept­ember 2011 um breytingu á tilskipun 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að aðlaga viðauka III að tækniframförum.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. a laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 28. nóvember 2012.

Svandís Svavarsdóttir.

Magnús Jóhannesson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica