Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

1288/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á fylgiskjali 1:

a) Töluliður 11 í fylgiskjali 1 orðist svo:

 

11.a.

 

Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera, að skeldýrarækt undanskilinni, þar sem ársframleiðsla > 10.000 tonn og fráveita til sjávar eða þar sem ársframleiðsla > 1.000 tonn og fráveita í ferskvatn

 

1

 

b.

 

Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera, að skeldýrarækt undanskilinni, þar sem ársframleiðsla er 3.000-10.000 tonn og fráveita til sjávar eða þar sem ársframleiðsla er 300-1.000 tonn og fráveita í ferskvatn

 

2

 

c.

 

Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera, að skeldýrarækt undanskilinni, þar sem ársframleiðsla er 1.000-3.000 tonn og fráveita til sjávar eða þar sem ársframleiðsla er 100-300 tonn og fráveita í ferskvatn

 

3

 

d.

 

Skeldýrarækt með ársframleiðslu umfram 200 tonn og eldi annarra sjávar- og ferskvatnslífvera þar sem ársframleiðsla er 200-1.000 tonn og fráveita til sjávar eða þar sem ársframleiðsla er 20-100 tonn og fráveita í ferskvatn

 

4b) Töluliður 12 í fylgiskjali 1 orðist svo:

 

a.

Meðferð úrgangs - förgunarstaðir úrgangs:

 

1

  

urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti meira en 5.000 tonnum af úrgangi

  
 

b.

Meðferð úrgangs - förgunarstaðir úrgangs:

 

2

  

urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 500-5.000 tonnum af úrgangi

  
 

c.

Meðferð úrgangs - förgunarstaðir úrgangs:

 

3

  

urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 50-499 tonnum af úrgangi eða urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti óvirkum úrgangi, 20.000 tonnum á ári eða meira

  
 

d.

Meðferð úrgangs - förgunarstaðir úrgangs:

 

4

  

urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti minna en 20.000 tonnum á ári af óvirkum úrgangi

  


c) Töluliður 13 í fylgiskjali 1 orðist svo:

Meðhöndlun og förgun spilliefna, þ.m.t. staðir fyrir námuúrgang

 

2d) Töluliður 24 í fylgiskjali 1 orðist svo:

24.

a.

 

Olíubirgðastöðvar fyrir olíur og/eða bensín með gegnumstreymi

 

2

   

bensíns meira en 5.000 tonn á ári

  
 

b.

 

Olíubirgðastöðvar fyrir olíur og/eða bensín með gegnumstreymi

 

3

   

bensíns minna en 5.000 tonn á ári

  

c.

Olíubirgðastöðvar sem eingöngu geyma olíuefni til malbiksframleiðslu og olíumalarframleiðslu

42. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á fylgiskjali 2:

a) Við tölulið 3 bætist nýr töluliður sem verður töluliður 3.16:

3.16

Rannsóknarstofur þar sem notuð eru eða geymd hættuleg efni eða meðhöndluð sóttmenguð sýni

 

3b) Töluliður 3.16 verður 3.17.

c) Töluliður 6.9 orðist svo:

6.9

Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera og skeldýrarækt, annað en það sem er í fylgiskjali 1

 

4d) Við tölulið 8 bætast þrír nýir töluliðir sem verða töluliðir 8.6 til 8.8 og orðast svo:

8.6

Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í fylgiskjali 1 og meðhöndla meira en 5.000 tonn af úrgangi á ári

1

8.7

Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í fylgiskjali 1 og meðhöndla 500-5.000 tonn af úrgangi á ári

 

2

8.8

Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í fylgiskjali 1 og meðhöndla allt að 500 tonn af úrgangi á ári

 

3e) Töluliður 8.6 verður 8.9.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 20. desember 2012.

Svandís Svavarsdóttir.

Magnús Jóhannesson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica