Félagsmálaráðuneyti

1278/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 747/2018 um starfsemi slökkviliða.

1. gr.

Eftirfarandi orðskýring bætist við 2. gr. reglugerðarinnar í viðeigandi stafrófsröð:

Skilgreint skipulag: Skipulag mönnunar slökkviliðs sem skilgreint er og rökstutt í brunavarna­áætlun sem samþykkt er af viðkomandi sveitarstjórn og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.

 

2. gr.

Í stað orðsins "Mannvirkjastofnun" í 1. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar og sama orðs hvar­vetna annars staðar í reglugerðinni kemur í viðeigandi beygingarmynd: Húsnæðis- og mannvirkja­stofnun.

 

3. gr.

2. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Slökkviliðsstjóri, varaslökkviliðsstjóri eða stjórnandi sem uppfyllir hæfniskröfur viðkomandi slökkvi­liðs skal ávallt vera á vakt eða á bakvakt og til staðar á starfssvæði slökkviliðsins.

 

4. gr.

Í stað "17. gr." í 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar kemur: 15. gr.

 

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. reglugerðarinnar:

  1. Í stað orðsins "föstu" í b- og c-lið 1. mgr. kemur: skilgreindu.
  2. Á eftir orðinu "útkallseining" í 2. mgr. kemur: , nema sýnt sé fram á annað í brunavarna­áætlun.

 

6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar:

  1. Tilvísunin "sbr. 23. gr." fellur brott.
  2. Í stað "18. gr." kemur: 16. gr.

 

7. gr.

Á eftir orðunum "útkallseining (4-7 manns eftir þjónustuflokki)" í 3. mgr. 21. gr. reglugerðar­innar bætist: sbr. þó undantekningu í 4. mgr. 6. gr., c-lið 1. mgr. 15. gr. og 2. mgr. 15. gr.

 

8. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 11. og 39. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir öðlast þegar gildi.

 

Félagsmálaráðuneytinu, 15. nóvember 2021.

 

Ásmundur Einar Daðason.

Gissur Pétursson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica