Leita
Hreinsa Um leit

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

1280/2016

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1200/2014 um móttöku á úrgangi og farmleifum frá skipum.

1. gr.

Í stað viðauka II, Tilkynningar um úrgang og farmleifar í skipum, kemur nýr viðauki II sem birtur er með reglugerð þessari.

2. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í k- og l-lið 6. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2015/2087 frá 18. nóvember 2015 sem breytir viðauka II við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/59/EB um aðstöðu í höfnum til að taka á móti úrgangi skipa og farmleifum.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 20. desember 2016.

F. h. r.

Hugi Ólafsson.

Helga Jónsdóttir.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)
Þetta vefsvæði byggir á Eplica