Leita
Hreinsa Um leit

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

473/2016

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH).

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætast þrír töluliðir, 36., 37. og 38. liður, sem orðast svo:

  36) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/9 frá 5. janúar 2016 um sameiginlega framlagningu gagna og samnýtingu gagna í samræmi reglugerð Evrópu­þings­ins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og tak­mark­anir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), sem vísað er til í tölulið 17, XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2016 frá 29. apríl 2016. Reglu­gerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 27 frá 12. maí 2016, bls. 941-945.
  37) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/26 frá 13. janúar 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi nónýlfenóletoxýlötum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðs­ins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), sem vísað er til í tölulið 12zc, XV. kafla, II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 82/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 27 frá 12. maí 2016, bls. 888-890.
  38) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/217 frá 16. febrúar 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi kadmíum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efna­reglurnar (REACH)), sem vísað er til í tölulið 12zc, XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2016 frá 29. apríl 2016. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 27 frá 12. maí 2016, bls. 891-892.

2. gr.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi EES-gerðum:

  1. Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/9 frá 5. janúar 2016 um sam­eigin­lega framlagningu gagna og samnýtingu gagna í samræmi reglugerð Evrópu­þingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmark­anir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)).
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/26 frá 13. janúar 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi nónýlfenóletoxýlöt) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efna­reglurnar (REACH)).
  3. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/217 frá 16. febrúar 2016 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi kadmíum) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efna­reglurnar (REACH)).

3. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 1. tl. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 26. maí 2016.

F. h. r.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

Stefán Guðmundsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica