Leita
Hreinsa Um leit

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

424/2015

Reglugerð um gildistöku ákvarðana og framseldra reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna, brunatæknilega flokkun á tilteknum vörum án þess að brunaprófun þurfi að fara fram, og aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 60. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 um byggingarvörur.

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins.

Eftirfarandi ákvarðanir og framseldar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) sem vísað er til í XXI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

 1. Eftirtaldar ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um röðun tiltekinna bygg­ingar­vara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna, skv. 60. gr. reglu­gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011:
  1. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/81/ESB frá 9. febrúar 2010 að því er varðar lím fyrir keramikflísar, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörð­unin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 258-259.
  2. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/82/ESB frá 9. febrúar 2010 að því er varðar veggklæðningar til skrauts í rúllum eða plötum, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 260-261.
  3. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/83/ESB frá 9. febrúar 2010 að því er varðar loftþornandi þéttiefnasambönd, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 262-263.
  4. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/85/ESB frá 9. febrúar 2010 að því er varðar jöfnunarefni úr sementi, jöfnunarefni úr kalsíumsúlfati og gólf­jöfnunarefni úr gerviresíni, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evr­ópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörð­unin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 264-265.
  5. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/737/ESB frá 2. desember 2010 að því er varðar stálþynnur með pólýesterhúð og plastisólhúð, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 268-269.
  6. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/738/ESB frá 2. desember 2010 að því er varðar mót úr trefjastyrktu gifsi, sem vísað er til í II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörð­unin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 271-272.
  7. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/232/ESB frá 11. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 2000/367/EB um að ákvarða flokkunarkerfi fyrir bygg­ingar­vörur, mannvirki og hluta þeirra eftir nothæfi með tilliti til bruna­þols, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 279-280.
 2. Eftirtaldar framseldar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um brunatæknilega flokkun tiltekinna byggingarvara án þess að brunaprófun þurfi að fara fram, skv. 60. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011:
  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 1291/2014 frá 16. júlí 2014 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á þiljum sem eru unnar úr viði samkvæmt EN 13986 og gegnheilum viðarþiljum og klæðningum sam­kvæmt EN 14915 að því er varðar brunavarnarhæfni þeirra, þegar þær eru notaðar í vegg- og loftklæðningu, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 56/2015, frá 20. mars 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 23/2015, 23. apríl 2015, bls. 807-808.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 1292/2014 frá 17. júlí 2014 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á tilteknu óhúðuðu viðargólfefni sam­kvæmt EN 14342 með tilliti til viðbragða við bruna, sem vísað er til í II. við­auka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2015, frá 20. mars 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 23/2015, 23. apríl 2015, bls. 809-810.
  3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 1293/2014 frá 17. júlí 2014 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á bendineti og styrkingum úr málmi til gifshúðunar innanhúss, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 13658-1, á bendineti og styrkingum úr málmi til gifshúðunar utanhúss, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 13658-2, og á skraut- og styrktarlistum úr málmi, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 14353, með tilliti til viðbragða þeirra við bruna, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 56/2015, frá 20. mars 2015. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 23/2015, 23. apríl 2015, bls. 811-812.
 3. Eftirtaldar ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (ESB) um aðferðir við staðfestingu á samræmi ákveðinnar vöru eða vöruflokka, skv. 60. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011:
  1. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/679/ESB frá 8. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 95/467/EB um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. til­skip­unar ráðsins 89/106/EBE, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evr­ópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörð­unin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 520-521.
  2. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/683/ESB frá 9. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 97/555/EB að því er varðar sement, byggingarkalk og önnur bindiefni sem harðna í vatni, sem vísað er til í II. viðauka samn­ings­ins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörð­unin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 266-267.
  3. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/14/ESB frá 13. janúar 2011 um breytingu á ákvörðun 97/556/EB að því er varðar múreinangrunarkerfi á út­veggi, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 273-274.
  4. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/19/ESB frá 14. janúar 2011 að því er varðar þéttiefni, sem eru notuð í annað en burðarvirki, í samskeytum í byggingum og gangbrautum, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evr­ópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörð­unin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 275-278.
  5. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/246/ESB frá 18. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 1999/93/EB að því er varðar hurðir, glugga, hlera, gluggahlera, hlið og tilheyrandi glugga- og hurðajárn, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 281-282.
  6. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/284/ESB frá 12. maí 2011 að því er varðar rafmagns-, stjórnunar- og samskiptakapla, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 283-286.
  7. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2012/201/ESB frá 26. mars 2012 um breytingu á ákvörðun 98/213/EB að því er varðar skilveggjasamstæður, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi ESB nr. 9/2013, 7. febrúar 2013, bls. 287-288.
  8. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2012/202/ESB frá 29. mars 2012 um breytingu á ákvörðun 1999/94/EB að því er varðar forsteyptar steypuvörur úr venjulegri steypu, léttsteypu eða hita- og þrýstihertri frauðsteypu, sem vísað er til í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012, frá 26. október 2012. Ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi ESB nr. 16/2013, 14. febrúar 2013, bls. 32-33.

2. gr.

Innleiðing tiltekinna gerða Evrópusambandsins.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi EES-gerðum:

 1. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/81/ESB frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar lím fyrir keramikflísar.
 2. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/82/ESB frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar veggklæðningar til skrauts í rúllum eða plötum.
 3. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/83/ESB frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar loftþornandi þéttiefnasambönd.
 4. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/85/ESB frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar jöfnunarefni úr sementi, jöfnunarefni úr kalsíumsúlfati og gólfjöfnunarefni úr gerviresíni.
 5. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/737/ESB frá 2. desember 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar stálþynnur með pólýesterhúð og plastisólhúð.
 6. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/738/ESB frá 2. desember 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar mót úr trefjastyrktu gifsi.
 7. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/232/ESB frá 11. apríl 2011 um breyt­ingu á ákvörðun 2000/367/EB um að ákvarða flokkunarkerfi fyrir bygg­ingar­vörur, mannvirki og hluta þeirra eftir nothæfi með tilliti til brunaþols.
 8. Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 1291/2014 frá 16. júlí 2014 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á þiljum sem eru unnar úr viði samkvæmt EN 13986 og gegnheilum viðarþiljum og klæðningum samkvæmt EN 14915 að því er varðar brunavarnarhæfni þeirra, þegar þær eru notaðar í vegg- og loftklæðningu.
 9. Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 1292/2014 frá 17. júlí 2014 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á tilteknu óhúðuðu viðargólfefni samkvæmt EN 14342 með tilliti til viðbragða við bruna.
 10. Framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 1293/2014 frá 17. júlí 2014 um skilyrði fyrir flokkun, án prófunar, á bendineti og styrkingum úr málmi til gifshúðunar innanhúss, sem falla undir samhæfða staðalinn EN 13658-1, á bendineti og styrk­ingum úr málmi til gifshúðunar utanhúss, sem falla undir samhæfða staðal­inn EN 13658-2, og á skraut- og styrktarlistum úr málmi, sem falla undir samhæfða staðal­inn EN 14353, með tilliti til viðbragða þeirra við bruna.
 11. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/679/ESB frá 8. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 95/467/EB um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur.
 12. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2010/683/ESB frá 9. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 97/555/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi bygg­ingar­vara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sement, byggingarkalk og önnur bindiefni sem harðna í vatni.
 13. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/14/ESB frá 13. janúar 2011 um breyt­ingu á ákvörðun 97/556/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi bygg­ingar­vara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar múr­ein­angrunar­kerfi á útveggi.
 14. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/19/ESB frá 14. janúar 2011 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar þéttiefni, sem eru notuð í annað en burðarvirki, í sam­skeytum í byggingum og gangbrautum.
 15. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/246/ESB frá 18. apríl 2011 um breyt­ingu á ákvörðun 1999/93/EB um aðferð til að staðfesta samræmi bygg­ingar­vara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar hurðir, glugga, hlera, gluggahlera, hlið og tilheyrandi glugga- og hurðajárn.
 16. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/284/ESB frá 12. maí 2011 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar rafmagns-, stjórnunar- og samskiptakapla.
 17. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2012/201/ESB frá 26. mars 2012 um breyt­ingu á ákvörðun 98/213/EB um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara sam­kvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar skil­veggja­samstæður.
 18. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2012/202/ESB frá 29. mars 2012 um breyt­ingu á ákvörðun 1999/94/EB um aðferð til að staðfesta samræmi bygg­ingar­vara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar for­steyptar steypuvörur úr venjulegri steypu, léttsteypu eða hita- og þrýsti­hertri frauðsteypu.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 1. tölul. 7. gr. laga nr. 114/2014 um byggingarvörur.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 29. apríl 2015.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica