Innviðaráðuneyti

527/2023

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 414/2021 um skoðun ökutækja.

1. gr.

Við 2. mgr. 50. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður, d-liður, svohljóðandi:

  1. Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1716 frá 29. júní 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/47/ESB að því er varðar breytingar á tilvísunum í ökutækjaflokka vegna breytinga á löggjöfinni um gerðarviðurkenningu, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 338/2022, 9. desember 2022, birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 8 frá 26. janúar 2023, bls. 315-317.

 

2. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 93. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

 

Innviðaráðuneytinu, 31. maí 2023.

 

F. h. r.

Ólafur Kr. Hjörleifsson.

Gauti Daðason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica