Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

1232/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð um stærð og þyngd ökutækja, nr. 155/2007, með síðari breytingum.

1. gr.

Við 1. mgr. 18. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður sem verður svohljóðandi:

Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/984 frá 5. júní 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/53/EB að því er varðar frest til að framkvæma sérstakar reglur um hámarkslengd stýris­húsa sem fela í sér bætta loftnúningsviðnámsgetu, meiri orkunýtni og meira öryggi, sbr. ákvörðun sameigin­legu EES-nefndarinnar nr. 218/2020 frá 11. desember 2020, birt í EES-viðbæti við Stjórnar­­tíðindi ESB nr. 49, 22. júlí 2021, bls. 35-36.

 

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 82. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, með síðari breyt­ingum, öðlast þegar gildi.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 20. október 2021.

 

F. h. r.

Ólafur Kr. Hjörleifsson.

Ástríður Scheving Thorsteinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica