Leita
Hreinsa Um leit

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

695/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð um flugvernd, nr. 750/2016.

1. gr.

Við 1. mgr. 53. gr. reglugerðarinnar bætist nýr stafliður:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/255 frá 18. febrúar 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 um ítarlegar ráðstafanir til að fram­fylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd, samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2021 frá 19. mars 2021. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­­tíðindi Evrópusambandsins nr. 37 frá 27. maí 2021, bls. 111.

 

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 70. gr. d., sbr. 145. gr. laga um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 31. maí 2021.

 

F. h. r.

Ólafur Kr. Hjörleifsson.

Ástríður Scheving Thorsteinsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica