Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

629/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 342/2013 um þróun upplýsinga- og fjarskiptatækni til notkunar fyrir skynvædd samgöngukerfi (ITS).

1. gr.

Við 8. gr. reglugerðarinnar bætist nýr f-liður, svohljóðandi:

  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1926 frá 31. maí 2017 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar veitingu fjöl­þátta ferðaupplýsingaþjónustu innan alls Evrópusambandsins.

 

2. gr.

Með reglugerð þessari er innleidd framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1926 frá 31. maí 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar veitingu fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu innan alls Evrópusambandsins, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120 frá 2021 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambandsins nr. 34 frá 12. maí 2021, bls. 422.

 

3. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 45. gr. vegalaga nr. 80/2007, með síðari breyt­ingum, öðlast þegar gildi.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 14. maí 2021.

 

F. h. r.

Ólafur Kr. Hjörleifsson.

Jónas Birgir Jónasson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica