Sjávarútvegsráðuneyti

57/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 603, 9. ágúst 2002, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2002/2003. - Brottfallin

1. gr.

Á 2. gr. reglugerðarinnar verða eftirgreindar breytingar:
1. Í stað: "37.000" í 3. tl. komi: 45.000 og í stað: "35.802" komi: 43.802.
2. Í stað: "4.000" í 7. tl. komi: 7.000.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 3. gr. laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 24. janúar 2003.

Árni M. Mathiesen.
Jón B. Jónasson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica