Sjávarútvegsráðuneyti

724/2002

Reglugerð um bann við veiðum með fiskibotnvörpu austnorðaustur af Héraðsflóa án smáfiskaskilju. - Brottfallin

1. gr.

Frá og með 26. október 2002 eru veiðar með fiskibotnvörpu á svæði austnorðaustur af Héraðsflóa aðeins heimilar að varpan sé búin smáfiskaskilju í samræmi við ákvæði viðauka við reglugerð nr. 278, 4. apríl 2001, um gerð og útbúnað smáfiskaskilju. Svæðið markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:


1. 66° 23'00 N – 12° 51'00 V
2. 66° 15'20 N – 12° 27'00 V
3. 66° 10'90 N – 11° 54'00 V
4. 66° 03'50 N – 11° 43'60 V
5. 65° 46'50 N – 13° 20'70 V
6. 65° 59'00 N – 13° 34'00 V
7. 66° 00'00 N – 12° 51'80 V
8. 66° 03'00 N – 12° 36'80 V
9. 66° 14'00 N – 12° 40'00 V


2. gr.

Með mál sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Frá og með 26. október 2002, er felld úr gildi reglugerð nr. 73, 4. febrúar 2002, um bann við veiðum með línu og fiskibotnvörpu á Digranesflaki.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 24. október 2002.

Árni M. Mathiesen.
Þórður Eyþórsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica