Sjávarútvegsráðuneyti

64/2002

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 64, 2. febrúar 1998, um þorskfisknet. - Brottfallin

064/2002

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 64, 2. febrúar 1998, um þorskfisknet.

1. gr.

B-liður 2. mgr. 1. gr. breytist og orðist svo: Á Breiðafirði innan línu, sem dregin er frá Selskeri (austan Sigluness á Barðaströnd) um Selsker sunnan fjarðarins í Eyrarfjall.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 28. janúar 2002.

Árni M. Mathiesen.
Jón B. Jónasson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica