Leita
Hreinsa Um leit

Sjávarútvegsráðuneyti

647/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 631, 17. ágúst 2001, um veiðar í atvinnuskyni 2001/2002. - Brottfallin

1. gr.

Aftan við 1. málslið 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða komi nýr málsliður er orðast svo: Þó skal við útreikning aflahlutdeildar ekki taka tillit til afla, sem landað var á tímabilinu 5. apríl 2001 til 16. maí 2001.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 30. ágúst 2001.

Árni M. Mathiesen.
Jón B. Jónasson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica