Leita
Hreinsa Um leit

Sjávarútvegsráðuneyti

596/2000

Reglugerð um síldveiðar íslenskra skipa í norskri lögsögu 2000. - Brottfallin

1. gr.

Heimilt er íslenskum skipum á árinu 2000 að veiða samtals 8.700 lestir af síld úr norsk-íslenska síldarstofninum í efnahagslögsögu Noregs. Aðeins er heimilt að stunda veiðar með nót og eingöngu norðan 62°N og utan 12 sjómílna frá grunnlínum við Noreg. Hverju skipi er heimilt að veiða í fiskveiðilögsögu Noregs 55% af eftirstöðvum þess aflahámarks, miðað við 21. ágúst 2000, sem þeim var úthlutað í upphafi síldarvertíðarinnar að teknu tilliti til flutnings milli skipa. Heimilt er að flytja þann hluta aflahámarks, sem hverju skipi er heimilt að veiða við Noreg, milli skipa.

 

2. gr.

Veiðar á síld við Noreg, sbr. 1. gr., eru háðar sérstöku leyfi Fiskistofu.  Skipstjórnarmönnum ber að fylgja reglum norskra stjórnvalda við veiðar í efnahagslögsögu Noregs. Um tilkynningar til Fiskistofu og löndun afla gilda ákvæði reglugerðar nr. 233, 6. apríl 2000, um stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum 2000, með síðari breytingum.

 

3. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa, gefnum út með stoð í henni, varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu.

 

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu til að öðlast þegar gildi.

 

Sjávarútvegsráðuneytinu, 21. ágúst 2000.

 

Árni M. Mathiesen.

Jón B. Jónasson.

 
Þetta vefsvæði byggir á Eplica