Sjávarútvegsráðuneyti

494/1998

Reglugerð um friðunarsvæði við Ísland. - Brottfallin

Reglugerð

um friðunarsvæði við Ísland.

I. Bann við togveiðum.

1. gr.

Veiðar með fiskibotn- og flotvörpu eru bannaðar á eftirgreindum svæðum:

1.             Fyrir Vesturlandi á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

65°36'00 N - 26°35'00 V

14.

63°01'40 N - 24°38'00 V

2.

65°29'00 N - 26°46'00 V

15.

63°01'00 N - 24°37'80 V

3.

64°38'00 N - 26°46'00 V

16.

62°58'70 N - 24°44'70 V

4.

64°38'00 N - 26°40'00 V

17.

63°19'00 N - 25°32'00 V

5.

64°00'50 N - 26°07'66 V

18.

63°24'00 N - 25°45'00 V

6.

64°10'00 N - 25°37'00 V

19.

63°35'00 N - 26°06'00 V

7.

63°53'00 N - 25°07'00 V

20.

63°45'00 N - 26°17'00 V

8.

63°38'00 N - 25°45'00 V

21.

63°53'00 N - 26°32'00 V

9.

63°06'50 N - 24°44'30 V

22.

64°25'00 N - 26°58'00 V

10.

63°11'70 N - 24°25'85 V

23.

64°55'00 N - 27°14'00 V

11.

63°09'00 N - 24°24'00 V

24.

65°26'00 N - 27°16'00 V

12.

63°06'00 N - 24°25'70 V

25.

65°36'00 N - 26°55'00 V

13.

63°03'00 N - 24°32'00 V

 

 

Þrátt fyrir ofangreint bann er þó heimilt að stunda veiðar innan svæðisins þannig:

A.            Frá kl. 20.00 að kvöldi til kl. 8.00 að morgni á eftirgreindu svæði:

1.

65°36'00 N - 26°35'00 V

5.

65°26'00 N - 26°54'00 V

2.

65°29'00 N - 26°46'00 V

6.

65°26'00 N - 27°16'00 V

3.

64°38'00 N - 26°46'00 V

7.

65°36'00 N - 26°55'00 V

4.

64°38'00 N - 26°54'00 V

 

 

B.            Frá og með 1. september til og með 31. maí á svæði á austanverðri Jökultungu, sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

64°10'00 N - 25°37'00 V

4.

63°50'00 N - 26°09'00 V

2.

64°00'50 N - 26°08'00 V

5.

63°50'00 N - 25°40'00 V

3.

63°53'00 N - 26°13'00 V

6.

63°53'00 N - 25°07'00 V

C.            Frá og með 1. febrúar til og með 15. apríl á svæði á _Mehlsack", sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

63°26'77 N 25°23'25 V

4.

63°19'00 N - 25°32'00 V

2.

63°06'50 N 24°44'30 V

5.

63°21'95 N - 25°39'65 V

3.

63°03'36 N 24°55'51 V

 

 

2.             Á svæði á Fylkishóli, 1 sjómílu umhverfis 62°45'50 N - 25°14'50 V.

3.             Á Litlabanka á svæði, sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

62°53'00 N - 24°44'00 V

3.

62°43'00 N - 24°50'00 V

2.

62°50'00 N - 24°38'00 V

4.

62°45'00 N - 24°55'00 V

4.             Á Heimsmeistarahrygg á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftir-greindra punkta:

1.

63°18'50 N - 23°10'00 V

4.

63°10'70 N - 23°24'00 V

2.

63°15'80 N - 23°00'00 V

5.

63°11'00 N - 23°38'00 V

3.

63°15'00 N - 23°00'00 V

6.

63°15'00 N - 23°38'00 V

5.             Á Tánni á tímabilinu frá og með 1. júní til og með 31. október á svæði, sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

63°10'00 N - 22°00'00 V

6.

63°06'00 N - 22°41'00 V

2.

63°09'20 N - 21°55'50 V

7.

63°09'20 N - 22°46'00 V

3.

63°05'40 N - 22°09'00 V

8.

63°11'00 N -22°42'00 V

4.

63°02'80 N - 22°23'50 V

9.

63°05'00 N - 22°24'00 V

5.

63°03'00 N - 22°31'00 V

 

 

6.             Á Fætinum á svæði, er markast af línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra punkta:

1.

64°32'92 N - 12°15'51 V

3.

64°42'69 N - 12°04'45 V

2.

64°40'89 N - 12°17'51 V

4.

64°33'11 N - 12°10'98 V

7.             Við Hrollaugseyjar á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

64°11'00 N - 15°42'50 V

4.

63°54'00 N - 15°59'00 V

2.

63°57'70 N - 15°28'70 V

5.

64°02'00 N - 16°11'20 V

3.

63°54'20 N - 15°46'50 V

 

 

Að norðan markast svæðið af stórstraumsfjöruborði.

II. Bann við tog- og línuveiðum.

2. gr.

Veiðar með fiskibotn- og flotvörpu og línuveiðar eru bannaðar á eftirgreindum svæðum:

1.             Frá og með 1. mars til og með 15. október á svæði norður af Horni, er markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°36'40 N - 23°22'00 V

4.

67°02'00 N - 22°00'00 V

2.

66°42'50 N - 23°42'50 V

5.

67°02'94 N - 21°45'00 V

3.

66°57'50 N - 22°00'00 V

6.

66°29'20 N - 21°45'00 V

Að sunnan afmarkast svæðið af línu sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá viðmið-unarlínu sbr. lög nr. 81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

2.             Norðaustur af Horni á svæði, er markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°29'20 N - 21°45'00 V

5.

66°34'50 N - 21°11'72 V

2.

67°02'95 N - 21°45'00 V

6.

66°36'43 N - 20°45'30 V

3.

67°06'50 N - 20°48'50 V

7.

66°19'80 N - 20°45'15 V

4.

67°04'00 N - 20°42'00 V

 

 

Að sunnan afmarkast svæðið af línu, sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá viðmið-unarlínu sbr. lög nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

3.             Á Sporðagrunni á svæði er markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°34'42 N - 20°20'50 V

4.

66°51'60 N - 19°21'89 V

2.

66°38'44 N - 20°16'67 V

5.

66°38'32 N - 19°24'68 V

3.

66°47'37 N - 19°52'94 V

 

 

4.             Norðan Haganesvíkur á svæði er markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°22'10 N-19°32'30 V

3.

66°29'48 N-18°58'76 V

2.

66°26'99 N-19°32'94 V

4.

66°23'98 N-18°53'78 V

Að sunnan afmarkast svæðið af línu sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá viðmið-unarlínu sbr. lög nr. 81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

5.             Fyrir Norðausturlandi á svæði sem að vestan markast af línu sem dregin er 10° réttvísandi frá Hraunhafnartanga (viðmiðunarstaður 9) og að austan af línu, sem dregin er 45° réttvísandi frá Langanesi (viðmiðunarstaður 10). Að utan markast svæðið af línu sem dregin er 20 sjómílur utan viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81/1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, en að sunnan af línu sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81/1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

6.             Á Langanesgrunni á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°36'39 N - 13°57'27 V

6.

66°38'28 N - 13°10'60 V

2.

66°40'53 N - 13°47'16 V

7.

66°48'28 N - 13°28'79 V

3.

66°37'72 N - 13°37'58 V

8.

66°48'29 N - 13°47'64 V

4.

66°31'81 N - 13°42'41 V

9.

66°55'07 N - 14°01'34 V

5.

66°29'29 N - 13°39'41 V

10.

66°40'00 N - 14°15'00 V

7.             Á Digranesflaki á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

66°12'00 N - 13°48'00 V

4.

66°03'00 N - 12°40'00 V

2.

66°23'00 N - 12°51'00 V

5.

65°56'00 N - 13°31'00 V

3.

66°14'00 N - 12°40'00 V

 

 

8.             Á Glettinganesgrunni á svæði sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

1.

65°32'33 N - 12°26'34 V

3.

65°23'99 N - 12°49'52 V

2.

65°26'46 N - 12°11'41 V

4.

65°33'64 N - 12°51'07 V

III. Önnur ákvæði.

3. gr.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt 16. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiði-landhelgi Íslands til þess að öðlast gildi 1. september 1998. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 341, 5. júní 1997, um friðunarsvæði við Ísland, ásamt síðari breytingum.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 12. ágúst 1998.

Þorsteinn Pálsson.

Árni Kolbeinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica