Sjávarútvegsráðuneyti

813/1998

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 8 14. janúar 1997 um Þróunarsjóð sjávarútvegsins með áorðunum breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breyting er gerð á 8. gr. reglugerðarinnar:

Í stað dagsetningarinnar "1. janúar 1998" í 1. málsl. 1. mgr. komi: 1. janúar 1999.

Í stað ártalsins"1998" í 2. málsl. 1. mgr. komi : 1999.

Í stað orðanna "880 kr." í 2. málsl. 1. mgr. komi: 900 kr.

Í stað orðanna "334.000 kr." í 2. málsl. 1. mgr. komi: 342.000 kr.

Í stað dagsetningarinnar "1. janúar 1998" í 4. málsl. 1. mgr. komi: 1. janúar 1999.

2. gr.

Ákvæði til bráðabirgða fellur niður.

3. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt ákvæðum laga nr. 92 24. maí 1994 um Þróunarsjóða sjávarútvegsins með síðari breytingum staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 30. desember 1998.

Þorsteinn Pálsson.

_______________

Árni Kolbeinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica