Umhverfisráðuneyti

942/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004, (innleiðing á tilskipun 2006/61/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir atrasín, asinfos-etýl, etefon og tríasófos í töflu 5 í viðauka 5 eru eftir­farandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Atrasín

Allar afurðir

0,05*

Asinfos-etýl

Allar afurðir

0,05*

Etefon

Bygg
Rúgur
Rúghveiti
Hveiti
Annað

0,5
0,5
0,2
0,2
0,05*

Tríasofos

Allar afurðir

0,02*

* Greiningarmörk efnisins.2. gr.

Hámarksgildi fyrir asinfos-etýl og tríasófos í töflu 2 í viðauka 4 eru eftirfarandi:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir fitu, sem er í kjöti, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 og 1602 1, 4

Fyrir kúamjólk og nýmjólk skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmer 0401: fyrir önnur matvæli undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403, 0405 og 0406 2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 3, 4

Asinfos-etýl

0,01*

0,01*

0,01*

Tríasófos

0,01*

0,01*

0,01*

* Greiningarmörk efnisins.

1  Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefna­leifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarks­gildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 2 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.
2  Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.
Fyrir önnur matvæli skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403 og 0404:

  • Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
  • Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

3  Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
4  Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

3. gr.

Hámarksgildi fyrir fentíon í töflu 2 í viðauka 4 er eftirfarandi:

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir fitu, sem er í kjöti, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 og 1602 5, 4

Fyrir kúamjólk og nýmjólk skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmer 0401: fyrir önnur matvæli undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403, 0405 og 0406 6

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 7, 8

Fention (samanlögð gildi af fention, samsvarandi súrefnisafbrigði þess og súlfoxíð- og súlfonafleiðum beggja efnanna)

0,05*

0,01*

-

* Greiningarmörk efnisins.

5  Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefna­leifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarks­gildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 2 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.
6  Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.
Fyrir önnur matvæli skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403 og 0404:

  • Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
  • Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

7  Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
8  Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

4. gr.

Hámarksgildi fyrir fentíon í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

Matvæli

Fention (samanlögð gildi af fention,
samsvarandi súrefnisafbrigði þess og
súlfoxíð- og súlfonafleiðum beggja efnanna)

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með
frystingu, en ekki með viðbættum sykri

 

(i) Sítrusávextir

3

Greipaldin

 

Sítrónur

 

Súraldin

 

Mandarínur

 

Appelsínur

 

Pómelóaldin

 

Annað

 

(ii) Trjáhnetur

0,01*

Möndlur

 

Brasilíuhnetur

 

Kasúhnetur

 

Kastaníuhnetur

 

Kókoshnetur

 

Heslihnetur

 

Makademíahnetur

 

Pekanhnetur

 

Furuhnetur

 

Hjartaaldin

 

Valhnetur

 

Annað

 

(iii) Kjarnaávextir

0,01*

Epli

 

Perur

 

Kveði

 

Annað

 

(iv) Steinaldin

 

Apríkósur

 

Kirsuber

2

Ferskjur

 

Nektarínur

 

Plómur

 

Annað

0,01*

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,01*

(a) Vínber

 

Til víngerðar

 

Önnur

 

(b) Jarðarber (önnur en villt)

 

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

 

Brómber

 

Blá hindber

 

Loganber

 

Hindber

 

Annað

 

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

 

Bláber

 

Trönuber

 

Garðaber

 

Rifsber (rauð og hvít)

 

Sólber

 

Annað

 

(e) Villt ber og villtir ávextir

 

(vi) Ýmsir ávextir

 

Lárperur

 

Bananar

 

Döðlur

 

Fíkjur

 

Loðber (kíví)

 

Dvergappelsínur

 

Litkaber

 

Mangó

 

Ólífur

 

Ólífur (til neyslu)

1

Ólífur (til olíugerðar)

1

Ástaraldin

 

Ananas

 

Granatepli

 

Papajávöxtur

 

Annað

0,01*

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

 

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,01*

Rauðrófur

 

Gulrætur

 

Hnúðselja

 

Piparrót

 

Ætifífill

 

Nípa

 

Steinseljurót

 

Hreðkur (radísur)

 

Hafursrót

 

Sætuhnúðar

 

Gulrófur

 

Næpur

 

Kínakartöflur

 

Annað

 

(ii) Laukar

0,01*

Hvítlaukur

 

Laukur

 

Skalotlaukur

 

Vorlaukur

 

Annað

 

(iii) Grænmetisaldin

0,01*

(a) Kartöfluætt

 

Tómatar

 

Paprikur

 

Chílepipar

 

Eggaldin

 

Okra

 

Annað

 

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

 

Gúrkur

 

Þrúgugúrkur

 

Kúrbítur

 

Annað

 

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

 

Melónur

 

Grasker

 

Vatnsmelónur

 

Annað

 

(d) Maískólfar

 

(iv) Kál

0,01*

(a) Blómstrandi kál

 

Spergilkál

 

Blómkál

 

Annað

 

(b) Höfuðkál

 

Rósakál

 

Höfuðkál

 

Annað

 

(c) Blaðkál

 

Kínakál

 

Grænkál

 

Annað

 

(d) Hnúðkál

 

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,01*

(a) Salöt

 

Karsi (garðperla)

 

Vorsalat

 

Jöklasalat

 

Höfuðsalat

 

Blaðsalat

 

Vetrarsalat

 

Annað

 

(b) Spínat og skyldar jurtir

 

Spínat

 

Blaðbeðja (strandblaðka)

 

Annað

 

(c) Vatnakarsi

 

(d) Jólasalat

 

(e) Kryddjurtir

 

Kerfill

 

Graslaukar

 

Blaðselja

 

Steinselja

 

Annað

 

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,01*

Baunir (með belg)

 

Baunir (án belgs)

 

Ertur (með belg)

 

Ertur (án belgs)

 

Annað

 

(vii) Stilkgrænmeti

0,01*

Spergill

 

Fingrakornblóm

 

Stilkselja

 

Fennika (sígóð)

 

Ætiþistill

 

Blaðlaukur

 

Rabarbari

 

Annað

 

(viii) Sveppir

0,01*

(a) Ætisveppir

 

(b) Villtir ætisveppir

 

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,01*

Baunir

 

Linsubaunir

 

Ertur

 

Annað

 

4. Olíufræ

0,02*

Hörfræ

 

Jarðhnetur

 

Valmúafræ (birki)

 

Repjufræ

 

Sesamfræ

 

Sólblómafræ

 

Sojabaunir

 

Baðmullarfræ

 

Sinnepsfræ

 

Annað

 

5. Kartöflur (jarðepli)

0,01*

Snemmvaxnar

 

Matar- og iðnaðarkartöflur

 

6. Te

0,1*

7. Humall

0,1*

* Greiningarmörk efnisins.

 

5. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin atrasín, asinfos-metýl, cyflutrín, etefon, metamíðofos, metomíl, parakvat og tríasofos í töflu 1 í viðauka 2, eru eftirfarandi:

Matvæli

Atrasín

Asinfos-metýl

Cyflutrín

Etefon

Metamíð-ofos

Metomýl (samanlögð gildi af metomýl og thidícarb reiknað sem metomýl)

Parakvat

Tríasofos

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Sítrusávextir

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

0,01*

 

0,02*

0,01*

Greipaldin

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Sítrónur

 

 

 

 

 

1

 

 

Súraldin

 

 

 

 

 

1

 

 

Mandarínur

 

 

 

 

 

1

 

 

Appelsínur

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Pómelóaldin

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Annað

 

 

 

 

 

0,05*

 

 

(ii) Trjáhnetur

0,05*

0,02*

0,02*

0,1

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*

Möndlur

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasilíuhnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasúhnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastaníuhnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kókoshnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Heslihnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Makademíahnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanhnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Furuhnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistasíur

 

 

 

 

 

 

 

 

Valhnetur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Kjarnaávextir

0,05*

0,02*

0,2

 

0,01*

0,2

0,02*

0,01*

Epli

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Perur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveði

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

(iv) Steinaldin

0,05*

0,02*

 

 

 

 

0,02*

0,01*

Apríkósur

 

 

0,3

 

0,1

0,2

 

 

Kirsuber

 

 

0,2

3

 

0,1

 

 

Ferskjur

 

 

0,3

 

0,05

0,2

 

 

Nektarínur

 

 

0,3

 

0,05

0,2

 

 

Plómur

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Annað

 

 

0,02*

0,05*

0,01*

0,05*

 

 

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,05*

0,02*

 

 

0,01*

 

0,02*

0,01*

(a) Vínber

 

 

0,3

1

 

 

 

 

Til víngerðar

 

 

 

 

 

1

 

 

Önnur

 

 

 

 

 

0,05*

 

 

(b) Jarðarber (önnur en villt)

 

 

0,02*

0,05*

 

0,05*

 

 

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

 

 

0,02*

0,05*

 

0,05*

 

 

Brómber

 

 

 

 

 

 

 

 

Blá hindber

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganber

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindber

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Aðrir smá-ávextir og ber (annað en villt)

 

 

0,02*

 

 

0,05*

0,02*

0,01*

Bláber

 

 

 

 

 

 

 

 

Trönuber

 

 

 

 

 

 

 

 

Garðaber

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifsber (rauð og hvít)

 

 

 

5

 

 

 

 

Sólber

 

 

 

5

 

 

 

 

Annað

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

(e) Villt ber og villtir ávextir

 

 

0,02*

0,05*

 

0,05*

 

 

(vi) Ýmsir ávextir

0,05*

0,02*

0,02*

 

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*

Lárperur

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananar

 

 

 

 

 

 

 

 

Döðlur

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíkjur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kíví

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvergappelsínur

 

 

 

 

 

 

 

 

Litkaber

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

 

Ólífur

 

 

 

 

 

 

 

 

Ólífur (til neyslu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ólífur (til olíugerðar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ástaraldin

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

2

 

 

 

 

Granatepli

 

 

 

 

 

 

 

 

Papajávöxtur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

0,05*

 

 

 

 

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

0,01*

 

0,02*

0,01*

Rauðrófur

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulrætur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassava

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnúðselja

 

 

 

 

 

 

 

 

Piparrót

 

 

 

 

 

 

 

 

Ætifífill

 

 

 

 

 

 

 

 

Nípa

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinseljurót

 

 

 

 

 

 

 

 

Hreðkur (radísur)

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Hafursrót

 

 

 

 

 

 

 

 

Sætuhnúðar

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulrófur

 

 

 

 

 

 

 

 

Næpur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kínakartöflur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

0,05*

 

 

(ii) Laukar

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*

Hvítlaukur

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukur

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalotlaukur

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlaukur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Grænmetisaldin

 

0,02*

 

 

0,01*

 

0,02*

0,01*

(a) Kartöfluætt

0,05*

 

 

 

 

 

 

 

Tómatar

 

 

0,05

1

 

0,2

 

 

Paprikur

 

 

0,3

3

 

 

 

 

Chílepipar

 

 

0,3

3

 

 

 

 

Eggaldin

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

0,02*

0,05*

 

0,05*

 

 

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

0,05*

 

 

0,05*

 

0,05*

 

 

Gúrkur

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Þrúgugúrkur

 

 

 

 

 

 

 

 

Kúrbítur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

0,02*

 

 

 

 

 

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

0,05*

 

0,02*

0,05*

 

0,05*

 

 

Melónur

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasker

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatnsmelónur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Maískólfar

0,1

 

0,02*

0,05*

 

0,05*

 

 

(iv) Kál

0,05*

0,02*

 

0,05*

 

 

0,02*

0,01*

(a) Blómstrandi kál

 

 

0,05

 

0,02

 

 

 

Spergilkál

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Blómkál

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

0,05*

 

 

(b) Höfuðkál

 

 

0,2

 

0,01*

0,05*

 

 

Rósakál

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfuðkál

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Blaðkál

 

 

0,3

 

0,01*

0,05*

 

 

Kínakál

 

 

 

 

 

 

 

 

Grænkál

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Hnúðkál

 

 

0,02*

 

0,01*

0,05*

 

 

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,05*

0,02*

 

0,05*

0,01*

 

0,02*

0,01*

(a) Salöt

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Karsi (garðperla)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsalat

 

 

 

 

 

 

 

 

Jöklasalat

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfuðsalat

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaðsalat

 

 

 

 

 

0,3

 

 

Vetrarsalat

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúkólasalat

 

 

 

 

 

 

 

 

Blöð og stilkar af káli

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

0,05*

 

 

(b) Spínat og skyldar jurtir

 

 

0,02*

 

 

 

 

 

Spínat

 

 

 

 

 

0,05

 

 

Blaðbeðja (strandblaðka)

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

0,05*

 

 

(c) Vatnakarsi

 

 

0,02*

 

 

0,05*

 

 

(d) Jólasalat

 

 

0,02*

 

 

0,05*

 

 

(e) Kryddjurtir

 

 

0,02*

 

 

0,3

 

 

Kerfill

 

 

 

 

 

 

 

 

Graslaukar

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaðselja

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinselja

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,05*

0,02*

0,05

0,05*

 

0,05*

0,02*

0,01*

Baunir (með belg)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Baunir (án belgs)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertur (með belg)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Ertur (án belgs)

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

0,01*

 

 

 

(vii) Stilkgrænmeti

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

 

0,05*

0,02*

0,01*

Spergill

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingrakornblóm

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilkselja

 

 

 

 

 

 

 

 

Fennika (sígóð)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ætiþistill

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Blaðlaukur

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabarbari

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

0,01*

 

 

 

(viii) Sveppir

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*

(a) Ætisveppir

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Villtir ætisveppir

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*

Baunir

 

 

 

 

 

 

 

 

Linsubaunir

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúpínur

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Olíufræ

0,05*

0,02*

 

 

 

 

0,02*

0,01*

Hörfræ

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarðhnetur

 

 

 

 

 

0,1

 

 

Valmúafræ (birki)

 

 

 

 

 

 

 

 

Repjufræ

 

 

0,05

 

 

 

 

 

Sesamfræ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólblómafræ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sojabaunir

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

Baðmullarfræ

 

 

 

2

0,2

0,1

 

 

Sinnepsfræ

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

0,02*

0,1*

0,01*

0,05*

 

 

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*

0,02*

0,02*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*

Snemmvaxnar

 

 

 

 

 

 

 

 

Matar- og iðnaðarkartöflur

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Te

0,1*

0,05*

0,1*

0,1*

0,02*

0,1*

0,05*

0,02*

7. Humall

0,1*

0,05*

20

0,1*

0,02*

10

0,05*

0,02*

* Greiningarmörk efnisins.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2006/61/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnum sem þar eru sett, sem vísað er til í 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7 frá 27. apríl 2007.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 2. október 2007.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica