Umhverfisráðuneyti

1010/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í matvælum (innleiðing á tilskipun nr. 2006/59/EB). - Brottfallin

1. gr.

Í töflu 5 í viðauka 5 bætast við neðangreind hámarksgildi fyrir varnarefnin oxamyl deltametrín og metidation eru eftirfarandi:

Varnarefni

Kornvörur

Hámarksgildi (mg/kg)

Oxamyl

Allar afurðir

0,01* (t)

Deltametrín

Allar afurðir

2

Metidation

Allar afurðir

0,02*

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 19. júlí 2010 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.2. gr.

Í töflu 2 í viðauka 4 bætast við hámarksgildi fyrir varnarefnið karbarýl og hámarksgildi fyrir varnarefnið deltametrín breytast samkvæmt eftirfarandi.

Varnarefni

Hámarksgildi (mg/kg)

Fyrir fitu, sem er í kjöti, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrár­númerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 og 1602 1, 4

Fyrir kúamjólk og nýmjólk skráð í viðauka 3 undir tollskrár­númer 0401: fyrir önnur matvæli undir tollskrár­númerum 0401, 0402, 0403, 0405 og 0406 2

Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrár­númerum 0407 00 og 0408 3, 4

Karbarýl

0,05*

0,05*

0,05*

Deltametrín (cis-delta­metrín) (a)

Lifur og nýru: 0,03*
Alifuglakjöt og afurðir úr því: 0,1
Aðrar afurðir: 0,5

0,05


0,05*

* Greiningarmörk efnisins.
(a) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 1. nóvember 2007 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.1 Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 2 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.
2 Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.
Fyrir önnur matvæli skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403 og 0404:
- Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
- Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.
3 Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.
4 Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

3. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin deltameytrín (cis-deltametrín), endósúlfan (summan af alfa- og betaendósúlfan, tjáð sem endósúlfan) fenitrótíon, karbarýl, metidation og oxamýl í töflu 1 í viðauka 2 við reglugerðina eru eftirfarandi:

Matvæli

Deltameytrín (cis-deltametrín)

Endósúlfan (samanlögð gildi af alfa- og beta-endósúlfan og endósúlfansúlf)

Fenitrótíon

Karbarýl

Metidation

Oxamýl

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

 

 

 

 

 

 

(i) Sítrusávextir

0,05*

0,05*

0,01*

0,05*

2

 

Greipaldin

 

 

 

 

 

 

Sítrónur

 

 

 

 

 

 

Súraldin

 

 

 

 

 

 

Mandarínur

 

 

 

 

 

0,02(t)

Appelsínur

 

 

 

 

 

 

Pómelóaldin

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

0,01*(t)

(ii) Trjáhnetur

0,05*

0,1*

0,01*

0,05*

0,05*

0,01*(t)

Möndlur

 

 

 

 

 

 

Brasilíuhnetur

 

 

 

 

 

 

Kasúhnetur

 

 

 

 

 

 

Kastaníuhnetur

 

 

 

 

 

 

Kókoshnetur

 

 

 

 

 

 

Heslihnetur

 

 

 

 

 

 

Makademíahnetur

 

 

 

 

 

 

Pekanhnetur

 

 

 

 

 

 

Furuhnetur

 

 

 

 

 

 

Hjartaaldin

 

 

 

 

 

 

Valhnetur

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(iii) Kjarnaávextir

 

 

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

Epli

0,2

 

 

 

 

 

Perur

 

0,3

 

 

 

 

Kveði

 

 

 

 

 

 

Annað

0,1

0,05*

 

 

 

 

(iv) Steinaldin

 

0,05*

0,01*

0,05*

 

0,01*(t)

Apríkósur

 

 

 

 

 

 

Kirsuber

0,2

 

 

 

 

 

Ferskjur

 

 

 

 

0,05

 

Nektarínur

 

 

 

 

0,05

 

Plómur

 

 

 

 

0,2

 

Annað

0,1

 

 

 

0,02*

 

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

 

 

0,01*

0,05*(t)

 

0,01*(t)

(a) Vínber

0,2

0,5

 

 

0,02*

 

Til víngerðar

 

 

 

 

 

 

Önnur

 

 

 

 

 

 

(b) Jarðarber (önnur en villt)

0,2

0,05*

 

 

0,02*

 

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

 

0,05*

 

 

0,02*

 

Brómber

 

 

 

 

 

 

Blá hindber

0,5

 

 

 

 

 

Loganber

 

 

 

 

 

 

Hindber

0,5

 

 

 

 

 

Annað

0,05*

 

 

 

 

 

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

 

0,05*

 

 

0,02*

 

Bláber

 

 

 

 

 

 

Trönuber

 

 

 

 

 

 

Garðaber

0,2

 

 

 

 

 

Rifsber (rauð og hvít)

0,5

 

 

 

 

 

Sólber

0,5

 

 

 

 

 

Annað

0,05*

 

 

 

 

 

(e) Villt ber og villtir ávextir

0,05*

0,05*

 

 

0,02*

 

(vi) Ýmsir ávextir

 

0,05*

0,01*

 

 

0,01*(t)

Lárperur

 

 

 

 

 

 

Bananar

 

 

 

 

 

 

Döðlur

 

 

 

 

 

 

Fíkjur

 

 

 

 

 

 

Loðber (kíví)

0,2

 

 

 

 

 

Dvergappelsínur

 

 

 

 

 

 

Litkaber

 

 

 

 

 

 

Mangó

 

 

 

 

 

 

Ólífur

 

 

 

 

 

 

Ólífur (til neyslu)

1

 

 

5

1

 

Ólífur (til olíugerðar)

1

 

 

5

1

 

Ástaraldin

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

Granatepli

 

 

 

 

 

 

Papajávöxtur

 

 

 

 

 

 

Annað

0,05*

 

 

0,05*

0,02*

 

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

 

 

 

 

 

 

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,05*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

Rauðrófur

 

 

 

 

 

 

Gulrætur

 

 

 

 

 

 

Hnúðselja

 

 

 

 

 

 

Piparrót

 

 

 

 

 

 

Ætifífill

 

 

 

 

 

 

Nípa

 

 

 

 

 

 

Steinseljurót

 

 

 

 

 

 

Hreðkur (radísur)

 

 

 

 

 

 

Hafursrót

 

 

 

 

 

 

Sætuhnúðar

 

 

 

 

 

 

Gulrófur

 

 

 

 

 

 

Næpur

 

 

 

 

 

 

Kínakartöflur

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(ii) Laukar

 

0,05*

0,01*

0,05

0,02*

0,01*(t)

Hvítlaukur

0,1

 

 

 

 

 

Laukur

0,1

 

 

 

 

 

Skalotlaukur

0,1

 

 

 

 

 

Vorlaukur

0,1

 

 

 

 

 

Annað

0,05*

 

 

 

 

 

(iii) Grænmetisaldin

 

 

0,01*

 

0,02*

 

(a) Kartöfluætt

 

 

 

 

 

 

Tómatar

0,3

0,5

 

0,5

 

0,02(t)

Paprikur

 

1

 

 

 

0,02(t)

Chílepipar

 

1

 

 

 

0,02(t)

Eggaldin

0,3

 

 

 

 

0,02(t)

Okra

0,3

 

 

 

 

 

Annað

0,2

0,05*

 

0,05*

 

0,01*(t)

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

0,2

0,05*

 

0,05*

 

 

Gúrkur

 

 

 

 

 

0,02(t)

Þrúgugúrkur

 

 

 

 

 

0,02(t)

Kúrbítur

 

 

 

 

 

0,03(t)

Annað

 

 

 

 

 

0,01*(t)

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

0,2

0,05*

 

0,05*

 

0,01*(t)

Melónur

 

 

 

 

 

 

Grasker

 

 

 

 

 

 

Vatnsmelónur

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(d) Maískólfar

0,05*

0,05*

 

 

 

0,01*(t)

(iv) Kál

 

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

(a) Blómstrandi kál

0,1

 

 

 

 

 

Spergilkál

 

 

 

 

 

 

Blómkál

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(b) Höfuðkál

0,1

 

 

 

 

 

Rósakál

 

 

 

 

 

 

Höfuðkál

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(c) Blaðkál

0,5

 

 

 

 

 

Kínakál

 

 

 

 

 

 

Grænkál

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(d) Hnúðkál

0,05*

 

 

 

 

 

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

 

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

(a) Salöt

0,5

 

 

 

 

 

Karsi (garðperla)

 

 

 

 

 

 

Vorsalat

 

 

 

 

 

 

Jöklasalat

 

 

 

 

 

 

Höfuðsalat

 

 

 

 

 

 

Blaðsalat

 

 

 

 

 

 

Vetrarsalat

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(b) Spínat og skyldar jurtir

0,5

 

 

 

 

 

Spínat

 

 

 

 

 

 

Blaðbeðja (strandblaðka)

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(c) Vatnakarsi

0,05*

 

 

 

 

 

(d) Jólasalat

0,05*

 

 

 

 

 

(e) Kryddjurtir

0,5

 

 

 

 

 

Kerfill

 

 

 

 

 

 

Graslaukar

 

 

 

 

 

 

Blaðselja

 

 

 

 

 

 

Steinselja

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,2

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

Baunir (með belg)

 

 

 

 

 

 

Baunir (án belgs)

 

 

 

 

 

 

Ertur (með belg)

 

 

 

 

 

 

Ertur (án belgs)

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

(vii) Stilkgrænmeti

 

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

Spergill

 

 

 

 

 

 

Fingrakornblóm

 

 

 

 

 

 

Stilkselja

 

 

 

 

 

 

Fennika (sígóð)

 

 

 

 

 

 

Ætiþistill

0,1

 

 

 

 

 

Blaðlaukur

0,2

 

 

 

 

 

Rabarbari

 

 

 

 

 

 

Annað

0,05*

 

 

 

 

 

(viii) Sveppir

0,05*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

(a) Ætisveppir

 

 

 

 

 

 

(b) Villtir ætisveppir

 

 

 

 

 

 

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

1

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

Baunir

 

 

 

 

 

 

Linsubaunir

 

 

 

 

 

 

Ertur

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

4. Olíufræ

 

 

0,01*

0,05*

 

0,02*(t)

Hörfræ

 

 

 

 

 

 

Jarðhnetur

 

 

 

 

 

 

Valmúafræ (birki)

 

 

 

 

 

 

Repjufræ

0,1

 

 

 

0,05

 

Sesamfræ

 

 

 

 

 

 

Sólblómafræ

 

 

 

 

 

 

Sojabaunir

 

0,5

 

 

 

 

Baðmullarfræ

 

5

 

 

 

 

Sinnepsfræ

0,1

 

 

 

 

 

Annað

0,05*

0,1*

 

 

0,02*

 

5. Kartöflur (jarðepli)

0,05*

0,05*

0,01*

0,05*

0,02*

0,01*(t)

Snemmvaxnar

 

 

 

 

 

 

Matar- og iðnaðarkartöflur

 

 

 

 

 

 

6. Te

5

30

0,5

0,1*

0,1*

0,02(t)

7. Humall

5

0,1*

0,02*

0,1*

0,1*

0,02(t)4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2006/59/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af tilteknum varnarefnum, sem vísað er til í 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 007/2007 frá 28. apríl 2007.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 1. nóvember 2007.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Sigrún Ágústsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica