Umhverfisráðuneyti

1306/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004 (innleiðing á tilskipun 2007/9/EB). - Brottfallin

1. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefninu aldikarb í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

 

Hámarksgildi varnarefnaleifa (mg/kg)

Matvæli

Aldikarb (samanlögð gildi af aldikarb og súlfoxíð- og súlfonafleiðum)

1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri

 

(i) Sítrusávextir

0,02*

Greipaldin

 

Sítrónur

 

Súraldin

 

Mandarínur

 

Appelsínur

 

Pómelóaldin

 

Annað

 

(ii) Trjáhnetur

0,02*

Möndlur

 

Brasilíuhnetur

 

Kasúhnetur

 

Kastaníuhnetur

 

Kókoshnetur

 

Heslihnetur

 

Makademíahnetur

 

Pekanhnetur

 

Furuhnetur

 

Pistasíur

 

Valhnetur

 

Annað

 

(iii) Kjarnaávextir

0,02*

Epli

 

Perur

 

Kveði

 

Annað

 

(iv) Steinaldin

0,02*

Apríkósur

 

Kirsuber

 

Ferskjur

 

Nektarínur

 

Plómur

 

Annað

 

(v) Ber og aðrir smáir ávextir

0,02*

(a) Vínber

 

Til víngerðar

 

Önnur

 

(b) Jarðarber (önnur en villt)

 

(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)

 

Brómber

 

Blá hindber

 

Loganber

 

Hindber

 

Annað

 

(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)

 

Bláber

 

Trönuber

 

Garðaber

 

Rifsber (rauð og hvít)

 

Sólber

 

Annað

 

(e) Villt ber og villtir ávextir

 

(vi) Ýmsir ávextir

0,02*

Lárperur

 

Bananar

 

Döðlur

 

Fíkjur

 

Kíví

 

Dvergappelsínur

 

Litkaber

 

Mangó

 

Ólífur

 

Ólífur (til neyslu)

 

Ólífur (til olíugerðar)

 

Ástaraldin

 

Ananas

 

Granatepli

 

Papajávöxtur

 

Annað

 

2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt

 

(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti

0,02*

Rauðrófur

 

Gulrætur

 

Kassava

 

Hnúðselja

 

Piparrót

 

Ætifífill

 

Nípa

 

Steinseljurót

 

Hreðkur (radísur)

 

Hafursrót

 

Sætuhnúðar

 

Gulrófur

 

Næpur

 

Kínakartöflur

 

Annað

 

(ii) Laukar

0,05

Hvítlaukur

 

Laukur

 

Skalotlaukur

 

Vorlaukur

 

Annað

 

(iii) Grænmetisaldin

0,02*

(a) Kartöfluætt

 

Tómatar

 

Paprikur

 

Chílepipar

 

Eggaldin

 

Okra

 

Annað

 

(b) Graskersætt - neysluhæft hýði

 

Gúrkur

 

Þrúgugúrkur

 

Kúrbítur

 

Annað

 

(c) Graskersætt - óneysluhæft hýði

 

Melónur

 

Grasker

 

Vatnsmelónur

 

Annað

 

(d) Maískólfar

 

(iv) Kál

0,02*

(a) Blómstrandi kál

 

Spergilkál

 

Blómkál

 

Annað

 

(b) Höfuðkál

 

Rósakál

 

Höfuðkál

 

Annað

 

(c) Blaðkál

 

Kínakál

 

Grænkál

 

Annað

 

(d) Hnúðkál

 

(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir

0,02*

(a) Salöt

 

Karsi (garðperla)

 

Vorsalat

 

Jöklasalat

 

Höfuðsalat

 

Blaðsalat

 

Vetrarsalat

 

Rúkólasalat

 

Blöð og stilkar af káli

 

Annað

 

(b) Spínat og skyldar jurtir

 

Spínat

 

Blaðbeðja (strandblaðka)

 

Annað

 

(c) Vatnakarsi

 

(d) Jólasalat

 

(e) Kryddjurtir

 

Kerfill

 

Graslaukar

 

Blaðselja

 

Steinselja

 

Annað

 

(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)

0,02*

Baunir (með belg)

 

Baunir (án belgs)

 

Ertur (með belg)

 

Ertur (án belgs)

 

Annað

 

(vii) Stilkgrænmeti

0,02*

Spergill

 

Fingrakornblóm

 

Stilkselja

 

Fennika (sígóð)

 

Ætiþistill

 

Blaðlaukur

 

Rabarbari

 

Annað

 

(viii) Sveppir

0,02*

(a) Ætisveppir

 

(b) Villtir ætisveppir

 

3. Belgjurtir (þurrkaðar)

0,02*

Baunir

 

Linsubaunir

 

Ertur

 

Lúpínur

 

Annað

 

4. Olíufræ

0,05*

Hörfræ

 

Jarðhnetur

 

Valmúafræ (birki)

 

Repjufræ

 

Sesamfræ

 

Sólblómafræ

 

Sojabaunir

 

Baðmullarfræ

 

Sinnepsfræ

 

Annað

 

5. Kartöflur (jarðepli)

0,02*

Snemmvaxnar

 

Matar- og iðnaðarkartöflur

 

6. Te

0,05*

7. Humall

0,05*

* Greiningarmörk efnisins

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2007/9/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af varnarefninu aldikarb sem þar eru sett, sem vísað er til í 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48 frá 28. september 2007.

Umhverfisráðuneytinu, 18. desember 2007.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica